11 listopada 2020, Narodowe Święto Niepodległości

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/11/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
15/11/2020
Pokaż wszystko

11 listopada 2020, Narodowe Święto Niepodległości

Niepodległa 2018 J. Kotlarz

Msza święta w intencji Ojczyzny odbędzie się 11 listopada 2020 r. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w  Rytwianach o godz. 9.00, w Kościele Rektoralnym p.w. Zwiastowania NMP – Pustelni Złotego Lasu o godz. 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Antoni Słonimski „Niepodległość”

Ach, jak­że mi nie mó­wić o tych dniach ra­do­ści,
O tej chmur­nej je­sie­ni, gdy w szu­mią­cym wie­trze
Szedł nad mia­stem ro­dzin­nym pierw­szy po­wiew wol­no­ści.
Kie­dy­śmy peł­ną pier­sią pili to po­wie­trze,
Nocą w ciem­nych ale­jach stło­cze­ni szpa­le­rem,
Cze­ka­jąc, aż za­pło­nie świt nad Bel­we­de­rem.
Jak­że Cie­bie przy­wi­tać ra­do­sna swo­bo­do?
I czym uczcić naj­pięk­niej? Chy­ba tym uśmie­chem
I mło­dzień­czej po­ezji burz­li­wa uro­dą,
Co szła śpie­wem przez mia­sto i wra­ca­ła echem.

Słowami znanego poety polskiego czcimy pamięć o tamtych dniach,
o bohaterach – naszych przodkach, którym wyrażamy wdzięczność za ich pracę, za ich walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, za wolną Polskę w której dzisiaj dane nam żyć. 102 rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzimy w czasach wzmożonych obostrzeń sanitarnych  i galopującej pandemii. Aby nie tracić nadziei i żyć bez lęku,
w zawierzeniu Bożej Opatrzności oraz otwartości na drugiego człowieka modlimy się w intencji Ojczyzny słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *