11 listopada 2020, Narodowe Święto Niepodległości

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/11/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
15/11/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/11/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
15/11/2020
Pokaż wszystko

11 listopada 2020, Narodowe Święto Niepodległości

Niepodległa 2018 J. Kotlarz

Msza święta w intencji Ojczyzny odbędzie się 11 listopada 2020 r. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w  Rytwianach o godz. 9.00, w Kościele Rektoralnym p.w. Zwiastowania NMP – Pustelni Złotego Lasu o godz. 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Antoni Słonimski „Niepodległość”

Ach, jak­że mi nie mó­wić o tych dniach ra­do­ści,
O tej chmur­nej je­sie­ni, gdy w szu­mią­cym wie­trze
Szedł nad mia­stem ro­dzin­nym pierw­szy po­wiew wol­no­ści.
Kie­dy­śmy peł­ną pier­sią pili to po­wie­trze,
Nocą w ciem­nych ale­jach stło­cze­ni szpa­le­rem,
Cze­ka­jąc, aż za­pło­nie świt nad Bel­we­de­rem.
Jak­że Cie­bie przy­wi­tać ra­do­sna swo­bo­do?
I czym uczcić naj­pięk­niej? Chy­ba tym uśmie­chem
I mło­dzień­czej po­ezji burz­li­wa uro­dą,
Co szła śpie­wem przez mia­sto i wra­ca­ła echem.

Słowami znanego poety polskiego czcimy pamięć o tamtych dniach,
o bohaterach – naszych przodkach, którym wyrażamy wdzięczność za ich pracę, za ich walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, za wolną Polskę w której dzisiaj dane nam żyć. 102 rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzimy w czasach wzmożonych obostrzeń sanitarnych  i galopującej pandemii. Aby nie tracić nadziei i żyć bez lęku,
w zawierzeniu Bożej Opatrzności oraz otwartości na drugiego człowieka modlimy się w intencji Ojczyzny słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *