Adwent ’19 – bądź gotowy!

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/12/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
16/12/2019

Adwent ’19 – bądź gotowy!

W tym roku druga niedziela Adwentu została nieco „przysłonięta” tajemnicą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radość przeżywania tej tajemnicy powinna nas jednak wzmocnić, a nie wybić z adwentowego rytmu „przygotowywania drogi Panu, prostowania ścieżek dla Niego… wydawania godnego owocu nawrócenia” (Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu Mt 3, 1–12)

Tymczasem w drugą niedzielę Adwentu Kościół stawia przed nami postać Jana Chrzciciela, który to właśnie daje nam cytowane słowa zachęty i przynosi duchowe światło potrzebne by wytrwać na drodze nawrócenia i czuwania. Jego wstrzemięźliwy sposób życia jest wzorem i wezwaniem dla nas chrześcijan, zwłaszcza na czas Adwentu.

Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia, które ma polegać najpierw na zmianie sposobu myślenia. Użyte w oryginale tekstu greckie słowo „metanoein” – „nawrócenie” dosłownie oznacza „zmienić umysł”. Taka zmiana umysłu powinna skutkować zmianą sposobu postępowania. Owoce nawrócenia to konkretne uczynki polegające na prawdziwej przemianie życia na lepsze.

Jan wzywa ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa do tego, by stanęli przed Nim jako odnowiona przez pokutę, wierna Bogu i Przymierzu wspólnota.

W ten adwentowy czas pokaż Bogu, że jesteś gotowy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.