Adwent – czas na zmiany!

POMNIK HISTORII
12/12/2018
Adwent – to już tuż, tuż…
17/12/2018

Okres Adwentu jest (a przynajmniej powinien być) niewątpliwie wyjątkowym czasem w życiu każdego chrześcijanina. Kościół proponuje nam na te cztery tygodnie bogaty wachlarz możliwości większego przygotowania się na przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Jedną z nich jest sakrament pokuty i pojednania.

Jak co roku w Adwencie staje przed nami wyjątkowy człowiek, świadek i prorok – Jan Chrzciciel, który przejmująco woła, powtarzając za Izajaszem: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!» (Łk 3,4). Prostowanie ścieżek Panu to nic innego jak przylgnięcie do Bożych Przykazań, zerwanie z grzechem i z tym wszystkim, co do niego prowadzi, a w końcu szczera spowiedź.

Każdy z nas ma w większym czy mniejszym stopniu pokręcone drogi swojego życia. Dzieje się tak poprzez naszą pychę, egoizm, jakieś złości, pogardę, zagniewanie itd. Kiedy nie potrafimy się tego wszystkiego wyzbyć, wówczas droga nie dość, że kręta to jeszcze staje się wyboista, rozjeżdżona, prowadząca w złym kierunku, albo po prostu donikąd. Takie życie trzeba więc wyprostować, połatać, naprawić, nadać nowy kierunek. Bóg ma moc naprawienia i wyprostowania takich ścieżek ludzkiego życia. Warunkiem jest nasza wola i szczera chęć przemiany.

Niestety wielu z nas traktuje spowiedź jako jedną z wielu pobożnych praktyk, albo taki zwyczajny rytuał, który regularnie wykonuje tuż przed świętami i… o którym od razu zapomina. Tymczasem spowiedź sakramentalna to okazja do otrzymania od Pana Boga szczególnej łaski niezbędnej do zmieniania swojego życia.

Jeżeli więc oczekujemy, że te święta będą wyjątkowe, że w naszym życiu dokonają się jakieś zmiany na lepsze, potrzeba zaangażowania z naszej strony. Przede wszystkim należy w szczerej skrusze stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą samym, co z kolei prowadzi do odważnego wyznania swoich win przed kratkami konfesjonału.

Teraz jest dobry czas na zmiany… nie czekaj do ostatniej chwili!

Kapelan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.