Aktualności

DOMINIKANIE Z RZESZOWA NA REKOLEKCJACH

Podobnie jak w latach ubiegłych, dominikanie z Rzeszowa przeżywali swoje coroczne rekolekcje zakonne w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. To wyjątkowe miejsce, pełne ciszy i duchowego spokoju, po raz kolejny stało się przestrzenią głębokiej refleksji i modlitwy dla naszych braci zakonnych.

Dominikanie z Rzeszowa od lat wybierają Pustelnię Złotego Lasu jako miejsce swoich rekolekcji. To tutaj, w sercu natury i z dala od zgiełku codzienności, mogą na nowo odnaleźć duchową równowagę i siłę do dalszej posługi. Pustelnia, z jej bogatą historią i kamedulską tradycją, stanowi idealne tło dla głębokiej kontemplacji i odnowy duchowej.

Tegoroczne rekolekcje, były czasem intensywnej modlitwy, medytacji oraz spotkań braterskich. Każdego dnia dominikanie uczestniczyli w Liturgii Godzin, Eucharystii oraz nabożeństwach, które pozwalały im zbliżyć się do Boga i pogłębić swoje powołanie. Wspólne modlitwy w pięknym, barokowym kościele pustelni oraz w kameralnej kaplicy sprzyjały duchowemu skupieniu i wewnętrznemu wyciszeniu.

Nieodłącznym elementem rekolekcji były również spacery po ogrodzie klasztornym i lesie okalającym pustelnię. Pustelnia Złotego Lasu, otoczona malowniczymi krajobrazami, oferuje nie tylko duchowe, ale także fizyczne wytchnienie. Kontakt z przyrodą pomagał naszym braciom w pełni wykorzystać ten czas na refleksję i modlitwę, a także na nabranie nowych sił do dalszej pracy apostolskiej.


Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij