Aktualności

10/04/2022

Hosanna Synowi Dawidowemu!

„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na wysokości!”. Tłum wiwatuje. Wśród takiego krzyku, zamętu, Jezus wjeżdża do Jerozolimy. I co dalej? Ten […]
10/04/2022

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Palma i krzyż Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie […]
03/04/2022

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Trzecie wyjście (J 8,1-11) O świcie Jezus zszedł z Góry Oliwnej i pojawił się w świątyni. Po całonocnej modlitwie, po całonocnej rozmowie z Ojcem Niebieskim, był […]
03/04/2022

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na V niedzielę Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2022 r. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w […]