Aktualności

11/04/2021

MIŁOSIERDZIE

MIŁOSIERDZIE Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali nie tylko Jego sprawiedliwość, ale przede wszystkim – Jego miłosierdzie. Kiedy bowiem człowiek poznaje życzliwość, dobroć […]
11/04/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Diabeł nie powie słowa – „mój” (J 20,19-31) Pytania nurtujące nasze głowy przybierają dzisiaj zaostrzoną formę. Jest ona tym ostrzejsza, że nie mamy zadowalających na nie […]
04/04/2021

ZMARTWYCHWSTANIE

ZMARTWYCHWSTANIE Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Faktem wobec którego można przy- jąć bardzo różne postawy. Można przede wszystkim udawać, że nigdy nie miało miejsca. Ludzie są dobrzy w udawaniu, że pewne fakty nie miały miejsca. Myślą, że jak […]
04/04/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Spotkanie przy pustym grobie (J 20,1-9) Na rubieżach Imperium Rzymskiego w Jerozolimie, w pierwszy dzień po szabacie i świętach Paschy, roku 30 lub 33, miało miejsce […]