Aktualności

19/09/2021

IŚĆ ZA PRZEWODNIKIEM

IŚĆ ZA PRZEWODNIKIEM Szymon, jego brat Andrzej czy Jakub, syn Zebedeusza mieli poukładane życie, mieli swoją hierarchię wartości, swój świat. Wszystko było na swoim miejscu. Ale […]
13/09/2021

Rekolekcje w ciszy

Rekolekcje – Modlitwa w ciszy Modlitwa w ciszy pozwala na pogłębienie relacji z Bogiem. Dorośli odkrywają  ten skarb z większą świadomością i mogą przekazywać go innym. […]
12/09/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Zejdź Mi z oczu szatanie… (Mk 8, 27-35) Przeprowadzony przez Jezusa sondaż opinii publicznej na temat Jego osoby, do niczego nie był Mu potrzebny. Doskonale bowiem […]
12/09/2021

Być znakiem dla innych

Być znakiem dla innych  Chrześcijaństwo pierwszych wieków bardziej przyciągało, niż nawracało. I my podobnie powinniśmy po prostu nie tyle nawracać, ile przyciągać. Przyciągać swoją postawą. Jak […]