Aktualności

22/07/2022

Święto Policji

Święto Policji w Pustelni Złotego Lasu Staszowscy stróże prawa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie obchodzili po raz osiemnasty doroczne Święto Policji 19 lipca 2022 r. w […]
20/07/2022

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na XVII Niedzielę Zwykłą 24 lipca 2022r. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: […]
16/07/2022

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na XVI Niedzielę Zwykłą 17 lipca 2022r. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała […]
16/07/2022

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Jak przyjąć Boga w swoim domu? (Rdz 18, 1-10 a; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42) Dzisiejsza liturgia czytań mówi o trzech wizytach Boga w domu […]