Aktualności

18/04/2021

MOJE PYTANIA A MOJA WIARA W BOGA

MOJE PYTANIA A MOJA WIARA W BOGA   Wiarą jest wybieranie woli Pana Boga nad swoją własną ludzką wolą. Intencją zaś Stworzyciela świata jest to, aby […]
11/04/2021

MIŁOSIERDZIE

MIŁOSIERDZIE Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali nie tylko Jego sprawiedliwość, ale przede wszystkim – Jego miłosierdzie. Kiedy bowiem człowiek poznaje życzliwość, dobroć […]
11/04/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Diabeł nie powie słowa – „mój” (J 20,19-31) Pytania nurtujące nasze głowy przybierają dzisiaj zaostrzoną formę. Jest ona tym ostrzejsza, że nie mamy zadowalających na nie […]
04/04/2021

ZMARTWYCHWSTANIE

ZMARTWYCHWSTANIE Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Faktem wobec którego można przy- jąć bardzo różne postawy. Można przede wszystkim udawać, że nigdy nie miało miejsca. Ludzie są dobrzy w udawaniu, że pewne fakty nie miały miejsca. Myślą, że jak […]