Aktualności

05/12/2021

Pomoc w otwarciu serca

Pomoc w otwarciu serca Św. Jan, który swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym historia zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego życia […]
05/12/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Dwaj najbardziej „niebezpieczni” mężczyźni w dziejach świata (Łk 3,1-6) Z dokładnością właściwą dla sposobu swego myślenia, uczeń Pawła, ewangelista Łukasz, w charakterystyczny dla ówczesnej epoki sposób, […]
28/11/2021

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Na Niego warto czekać (Łk 21,25-28.34-36) Adwent to słowo oznacza „przybycie”, a także „obecność”. Na owo podwójne znaczenie szczególną uwagę zwrócił papież Benedykt XVI, przypominając, że […]
28/11/2021

JAN CHRZCICIEL

JAN CHRZCICIEL Słowa, jakimi Jan nawołuje na pustyni do pokuty, są twarde, ale jasne. Być może używa tak ostrych i drastycznych słów, aby zostać dobrze zrozumianym […]