Aktualności

03/05/2020

Tradycja

Tradycja Miesiąc maj w naszej Ojczyźnie ma szczególne znaczenie, gdyż w sposób bardzo wyrazisty i jednoznaczny łączy w sobie zarówno kwestie patriotyczno-narodowościowe, jak i niezmiernie ważny […]
27/04/2020

Nieformalna inauguracja.

W sobotę, w święto św. Marka Ewangelisty, z inicjatywy p. posła Krzysztofa Lipca i Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, w pokamedulskiej świątyni Zwiastowania NMP, celebrowaliśmy Mszę św. […]
26/04/2020

Przewidywanie

Przewidywanie  Jakie to ludzkie zjawisko. Wydawało by się nieraz, że tak bardzo zwyczajne w powszechnym „użyciu”. Zjawisko przewidywania związane jest poniekąd z samą naturą człowieka, ponieważ […]
26/04/2020

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Czy jesteś na drodze do wolności? (Łk 24, 13-35) Gdzie leży Emaus? Trudno dziś ustalić z całą pewnością położenie tej ewangelicznej miejscowości. Ten pozorny kłopot daje […]