Aktualności

Rozważanie do Ewangelii na uroczystość Trójcy Przenajświętszej 26 maja 2024 r.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)

 

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o łaskę posłuszeństwa Bożym wezwaniom.

Obraz do modlitwy: powędruj razem z uczniami na górę, i tak jak Oni oddaj pokłon Panu. Upadnij w geście adoracji przed Twoim Bogiem.

 

  1. Wiara i wątpliwość.

 

Wszyscy obecni na górze uczniowie oddają pokłon Jezusowi, kiedy Go zobaczyli. Pomyśl – widzieli Go także Ci, o których Słowo Boże mówi, „że wątpili”. To jest taki znak nadziei dla nas. Możemy widzieć w Jezusie naszego Pana i Boga
i oddawać Mu pokłon, ale jednocześnie Jego nauka, Słowo może być dla nas takie trudne, że powstają w naszych sercach wątpliwości. To nic! To nas nie przekreśla. Chodzi o to, aby tym wątpliwościom nie dać się owładnąć, aby one z małego ziarenka w sercu nie wyrosły na wielką roślinę. Jak sobie radzisz z wątpliwościami,
z trudnościami w wierze? Gdzie szukasz pomocy? Czy dbasz o to, aby korzystać
z duchowego kierownictwa, czy pogłębiasz swoją wiarę, poznając Jezusa i naukę Kościoła coraz lepiej? Porozmawiaj o tym z Jezusem. W dzisiejszych czasach pełnych zamętu i wielości głosów, czasem negatywnych, na temat Kościoła szczególnie trzeba zachować uważność w sercu i rozwiązywać swoje wątpliwości w wierze „w pewnych źródłach”.

 

  1. Posłanie wątpiących.

 

Jezus wie, że w sercach niektórych uczniów są wątpliwości, że jest im trudno. Zobacz jednak, że nie selekcjonuje uczniów na „pewniaków” i „wątpiących”, nie oddziela jednych od drugich, i na głoszenie nie posyła tylko „pewniaków”. Uciesz się tym, to jest dowód na to, że Serce Jezusa jest bardzo pojemne i mają w nim swoje miejsce wszyscy, także Ty i ja – z wątpliwościami, niepewnościami, słabością. Jezus Ci ufa! On chce Cię posyłać, abyś głosił Jego naukę. Masz głosić i zachowywać i uczyć innych zachowywać naukę Jezusa. To ważne! Nie swoją naukę, nie swoje poglądy
i przekonania, ale naukę Jezusa!!! Jak sobie z tym radzisz? Czy nie przesłaniasz sobą Osoby Jezusa? Jesteś posłuszny zadaniu głoszenia Ewangelii, czy może uważasz, że to nie Twoja sprawa?

 

  1. Obietnica.

 

Przepiękna jest końcówka dzisiejszej Ewangelii i obietnica Jezusa, Jego Obecności przy Tobie, w każdy dzień, w każdej godzinie… Bóg nie jest „wybiórczy” – NIE! Jest z Tobą i przy Tobie, kiedy jesteś miły, sympatyczny, wypoczęty… Jednocześnie nie opuszcza Cię, kiedy Ci coś nie wychodzi… Bóg JEST ZAWSZE! Wspomnij momenty i dobre i trudne w Twoim życiu, może są jakieś szczególne chwile, kiedy doświadczyłeś dobrej Bożej Obecności. Może to stosowna okazja, aby za to podziękować, ucieszyć się tym doświadczeniem!

 

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia. Pomyśl w jaki sposób będziesz starał się głosić Jezusa w nowym tygodniu. Nie poprzestawaj na pobożnym ogólniku, ale miej jeden konkretny punkt w Twoim „planie apostolskiego działania” na nowy tydzień, którym będziesz się posługiwał, posłuszny Jezusowemu posłaniu.

Swoje spotkanie z Panem zakończ modlitwą: „Ojcze nasz…”

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem
w spotkaniach z Jezusem.

 

Anna wynagrodzicielka


Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij