Anna, wynagrodzicielka

Anna, wynagrodzicielka
13/03/2022
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
20/03/2022
Anna, wynagrodzicielka
13/03/2022
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
20/03/2022
Pokaż wszystko

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na III niedzielę Wielkiego Postu – 20 marca 2022 r.

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». (Łk 13,1-9)

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz
z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o pragnienie odkrywania prawdziwego Oblicza Boga

Obraz do modlitwy: Spróbuj wyobrazić sobie scenę opisaną w dzisiejszej perykopie. Zobacz ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, aby opowiedzieć Mu o krwawych wydarzeniach. Zobacz w  jaki sposób dzielą się tym wydarzeniem z Panem. Zobacz także reakcję Jezusa, Jego gesty, wyraz twarzy, ton głosu.

 

  1. Łatwość ocen.

 

Przybyli do Jezusa ludzie opowiadają o wydarzeniach śmierci, o karach rzymskich, o krwi, zagładzie i zniszczeniu. Widocznie mówili o tym
z przekonaniem, że ci, którzy zginęli byli wielkimi grzesznikami, gorszymi niż inni, że pewnie ich śmierć była karą za grzechy. Na taki charakter  narracji wskazuje odpowiedź Jezusa. Tymczasem Pan pokazuje, że bardzo łatwo dajemy „wpuścić się” w pułapkę fałszywych obrazów Pana Boga i wyjaśniania niezrozumiałych, trudnych dla nas spraw, w kategoriach oceny i wytykania innym ich grzechów, w naszym odczuciu większych niż nasze, których konsekwencją jest np. doświadczanie cierpienia.

Pomyśl, czy taki mechanizm nie pracuje także w tobie, nie uruchamia się zwłaszcza teraz, kiedy patrzymy na dramatyczne relacje i doniesienia medialne o śmierci wielu, wielu osób. Czy nie rodzi się w Tobie pokusa łatwego szafowania wyrokami na innych, łatwego szufladkowania ich doświadczeń przez pryzmat „kary Bożej”?  Porozmawiaj o tym z Jezusem.  Postaraj się posłuchać odpowiedzi, które rodzą się w twoim sercu.

  1. Prawdziwy obraz.

Jezus tymczasem pokazuje, że nie taki jest Bóg, jak Go czasem postrzegamy, jak próbujemy Go szufladkować, według naszych ludzkich kategorii. Pan pokazuje miłosierne Oblicze Ojca, Jego dobroć i cierpliwość. On czeka na nawrócenie, pragnie, abyśmy owocowali, rozsiewali przesłanie Ewangelii takim jakim ono jest, aby z owocu było ziarno i dobry plon.

Pomyśl o swoich słabościach, grzechach i biedach. Wspomnij te wszystkie spotkania z Jezusem w Sakramencie Pokuty i moment przebaczenia. Możesz w tym momencie wyrazić swoja wdzięczność dla Pana za Jego cierpliwość dla Ciebie.

Pytaj też siebie, jaki nosisz w sercu obraz Boga i skąd On się wziął. Świadomość pochodzenia tego obrazu może stać się dobrym początkiem odkłamywania religijnych zafałszowań.

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także
o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia.

Zastanów się nad tym, jaki konkret z tej modlitwy bierzesz do swojego życia. Zapytaj Jezusa, jak On to widzi, co z Jego perspektywy byłoby dla Ciebie ważne w tym tygodniu. Pomyśl
o tym, jak chcesz przeżyć nadchodzący tydzień. Co będzie owocem tej modlitwy? Może w sposób konkretny będziesz próbował wyłapywać te momenty, w których dominuje w Tobie fałszywy obraz Boga, po to, aby ufnie prosić, aby Pan pokazał Ci swoje prawdziwe Oblicze.

Jest tak wiele możliwości – pomyśl, co będzie najlepsze dla Ciebie, dla Twojego wzrostu
w miłości.

Swoje spotkanie z Panem zakończ modlitwą „Ojcze nasz”

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem w spotkaniach z Jezusem.

Anna, wynagrodzicielka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *