Atrakcje

Pustelnia Złotego Lasu

znajduje się na terenie gminy Rytwiany, położonej malowniczo w południowo– wschodniej części województwa świętokrzyskiego, posiadającej 16 tys. ha lasów i wiele malowniczych rzek.
Na tutejszych terenach przebiega „szlak świętokrzyski” – szereg zamków obronnych, których powstanie w drugiej połowie XVI w. i w początkach XVII w., było uwarunkowane trudną sytuacją polityczną i koniecznością obrony przed najazdami ze strony Wschodu. Pustelnia Złotego Lasu stanowi „fantastyczną bazę wypadową”, umożliwiającą zwiedzenie licznych atrakcji naszego regionu.
Oprócz niewątpliwych korzyści i przyjemności płynących z możliwości odbywania pieszych i rowerowych wycieczek po lesie, zapraszamy do zapoznania się z okolicznymi atrakcjami.
Istnieje możliwość wypożyczenia roweru oraz uczestnictwa w zorganizowanej wycieczce zmotoryzowanej.
Na terenie samej Pustelni można zwiedzić:

Kompleks klasztorny

Kompleks klasztorny Pustelni Złotego Lasu składał się z murów zewnętrznych i wewnętrznych, zabudowań gospodarczych, kościoła, ogrodów i 16 domków pustelniczych.
Usytuowana na niewielkim wzniesieniu Pustelnia Złotego Lasu otoczona była murem klauzurowym zewnętrznym – oddzielającym teren całej Pustelni od otaczającego ją lasu, i murem wewnętrznym – dzielącym jej teren na poszczególne obszary użytkowe. Klasztor posiadał dwa rodzaje klauzury: kościelną (papieską) i statutową (zakonną).
Zabudowania gospodarcze, mieściły kolejno: w skrzydle północno-zachodnim: dom gościnny z refektarzem. Następnie od strony dziedzińca cele gościnne, a od strony zewnętrznej pomieszczenia gospodarcze ogrodnika i sadownika. Kolejno patrząc od bramy: cele furtiana i administratora, biuro i magazyny szafarza. W skrzydle południowym, mieściła się apteka zielarska, kuchnia, refektarz dla kamedułów, refektarz dla gości klasztoru i celka kucharza. W dalszej części umieszczono studnię i refektarz, a na samym końcu była infirmeria i cele mieszkalne dla kamedułów nie mających święceń kapłańskich, nazywanych wówczas braćmi konwersami.

Domki pustelnicze

Domki były uszeregowane w czterech rzędach, przedzielonych alejami prowadzącymi do kościoła. Przed każdym domkiem od strony wejścia znajdował się otoczony murem niewielki ogródek. Do samego domku wchodziło się z ogródka przez drzwi do usytuowanej w poprzek sieni, z której prowadziły wejścia do poszczególnych pomieszczeń: małej kapliczki, w której eremita mógł odprawić Mszę świętą, celki dziennej i sypialnej, a także drewutni i latryny.

Kościół

W centrum pustelni znajduje się świątynia o prostej, surowej i proporcjonalnej bryle oraz barokowym układzie architektonicznym. Wieża została usytuowana w połowie bocznej elewacji południowej, co dało efekt kościoła klasztornego z wieżą zegarową.
Główne części kościoła to nawa główna, w której znajdował się główny chór zakonny, chór tylni w pomieszczeniu za ołtarzem, dwie kaplice - św. Romualda i św. Jana Chrzciciela, a także kompleks składający się z zakrystii, konfesjonału i lavabo po prawej stronie oraz kapitularza z lewej.

Ogrody klasztorne

Stworzone w miejscu dawnych kamedulskich ogrodów, pozwalają na relaks i kontemplację w zaciszu klasztornych murów. W ogrodzie znajdują się grządki warzywne, owocowe drzewa i krzewy, a także park. W ogrodzie usytuowano altanki, miejsce na grilla oraz ognisko, a także przepiękne oczko wodne z mostkiem. Ogrody otoczone są przepięknymi lasami, które oddzielają ośrodek od cywilizacji i zgiełku, dając poczucie wyciszenia i wewnętrznego spokoju. Ogrody można obejrzeć bezpłatnie, możliwa jest również sesja zdjęciowa po wcześniejszym ustaleniu.

Galeria Kamedulska

Utworzona w dawnym Domu Braci Konwersów. Mieści celę mnicha odtworzoną XVIII w. Zrekonstruowano podłogę z desek oraz drewniane sklepienie. Odtworzono wyposażenia: meble i pozostały sprzęt używany przez mnicha.
W Galerii znajduje się sala poświęcona bł. Janowi Pawłowi II, przeznaczona na ekspozycje zmienne. Ofiarodawczynią pamiątek jest p. Irena Głaz.
W kolejnej salce wystawowej zobaczyć można zbiory cennych pamiątek znalezionych w Pustelni i jej pobliżu.
W Galerii znajduje się także archiwum i biblioteka. W pozycjach znajdują się pozycje naukowe i popularnonaukowe, historia kamedułów, teologia oraz dzieje regionu.
W Galerii podziwiać można obrazy, które równają się wiekiem z kościołem, a także galerie obrazów malarzy zrzeszonych w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Artystów Plastyków.

Muzeum serialu „Czarne chmury”

Muzeum serialu „Czarne chmury”, niewielka sala na piętrze kościoła, do której prowadzą kręte schody. Twórcy serialu wykorzystali to pomieszczenie na sceny z refektarza klasztornego. To tu, w IV odcinku braciszkowie, idąc w sukurs pięknej aktorce z trupy teatralnej, przy użyciu dużej ilości miodu klasztornego, doprowadzili kapitana Knothe (w tej roli Maciej Rayzacher) do podpisania glejtu pozwalającego na wyjazd z klasztoru. Dziś podziwiamy oryginalne wnętrza, pozostałe po filmie eksponaty, fotosy i rekwizyty oraz wiele pamiątek z Benefisu, który odbył się z okazji 40-lecia nagrywania serialu w dniach 28-29 września 2013 roku. Do muzeum prowadzi droga z lewej strony kościoła. Możemy tu oglądać figury głównych bohaterów oraz replikę czarnego powozu Poczty Elektorskiej.