pzl-admin

02/12/2023

Kryzys czuwania

(Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37) Koniec roku liturgicznego i początek Adwentu, mają swoje wspólne przesłanie, a jest nim […]
01/12/2023

Pytanie

Chrystus stawia nam pytanie: Czy życie człowieka można ujmować tylko w perspektywie doczesności, zabawy i używania? Czy też ma ono nieskończenie większy sens i wyższy cel? […]