pzl-admin

02/06/2022

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022r.                         Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś […]
02/06/2022

BOŻA MIŁOŚĆ

BOŻA MIŁOŚĆ Miłość każe ofiarowywać, ale miłość także uczy brać. Bóg patrzy na serce, cieszy się naszymi modlitwami, wyrzeczeniami, uczestnictwem we Mszy świętej w niedzielę, naszą […]
28/05/2022

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Chrystus w niebie i na ziemi  (Dz 1,1-11; Łk 24,46-53) W każdej Eucharystii przez wiarę uczestniczymy jako rzeczywiści świadkowie w uobecnionym dziele zbawczym Chrystusa, czyli również […]
27/05/2022

Anna, wynagrodzicielka

Rozważanie do Ewangelii na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego – 29 maja 2022r.                         Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; […]