pzl-admin

16/08/2020

Odpusty w Kościele

Odpusty w Kościele             Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki […]
16/08/2020

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Arogancki Jezus (Mt 15, 21-28) Okolice Tyru i Sydonu były w dużej części zamieszkiwane przez pogan, potomków ludu kananejskiego. Między nimi a Izraelitami panowała odwieczna i […]
15/08/2020

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Jej grobu nie ma(Łk 1, 39-56) I nigdy go nie szukano, nigdy do niego nie pielgrzymowano. Chrześcijanie od swej najstarszej tradycji zachowali przekonanie, które wyraził papież […]
12/08/2020

ECHO PUSTELNI 2

Drugi numer kwartalnika Echo Pustelni już dostępny w Pustelni Złotego Lasu.  W całości poświęcony jest wspomnieniom 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, Jana Pawła […]