pzl-admin

15/04/2019

Hosanna Królowi Dawidowemu!

Ostatnia niedziela przed Świętami to Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa. Przy słonecznej pogodzie, przed klasztornym kościołem zgromadziła się rzesza wiernych z palmami, które zostały poświęcone. Po […]
14/04/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Ewangelia (Łk 19, 28-40) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał […]
13/04/2019

RYTWIAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

Już po raz drugi, z inicjatywy ks. Proboszcza Leszka Pitucha, w parafii Rytwiany odbyło się niezwykłe nabożeństwo Drogi Krzyżowej.  Wierni wraz z duszpasterzami, asystą liturgiczną, w […]
13/04/2019

Wielki Post – siedem słów Jezusa na krzyżu

WielkiPost – siedem słów Jezusa na krzyżu Zanim usta konającego Chrystusa zamilkły po śmierci na krzyżu, spragnionymi wargami, z głębi udręczonego serca wypowiedział ostatnich siedem słów. […]