pzl-admin

04/08/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Śmiertelna pułapka Przesłanie dzisiejszych czytań jest bardzo proste. Jego logika jest jasna, zastosowanie wdaje się życiową koniecznością, natomiast zbanalizowanie prowadzi do tragicznych skutków. Znakomity obserwator życia, […]
01/08/2019

Walka z ciałem?

Walka z ciałem? Pewien brat radził się jednego z Ojców Pustyni w sprawie czystości cielesnej. Starzec mu odrzekł: „idź, rzuć na ziemię przed Bogiem twoją słabość, […]
28/07/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Czy kiedyś zastanawiałeś się nad modlitwą „Ojcze nasz”? Ojcze nasz jest modlitwą samego Jezusa. On zaprosił nas do jej omawiania, byśmy wraz z Nim, napełnieni Duchem […]
24/07/2019

Wobec Boga poznaj siebie

Wobec Boga poznaj siebie Mawiał jeden z Ojców Pustyni: „takim jest wielkie dzieło człowieka – winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać […]