Słowo Kapelana

11/04/2021

MIŁOSIERDZIE

MIŁOSIERDZIE Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali nie tylko Jego sprawiedliwość, ale przede wszystkim – Jego miłosierdzie. Kiedy bowiem człowiek poznaje życzliwość, dobroć […]
04/04/2021

ZMARTWYCHWSTANIE

ZMARTWYCHWSTANIE Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Faktem wobec którego można przy- jąć bardzo różne postawy. Można przede wszystkim udawać, że nigdy nie miało miejsca. Ludzie są dobrzy w udawaniu, że pewne fakty nie miały miejsca. Myślą, że jak […]
28/03/2021

OBAWY I ROZCZAROWANIA

OBAWY I ROZCZAROWANIA Chrześcijanie żyjący w czasach po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa byli rozczarowani, że wciąż jeszcze muszą czekać na Jego przyjście. A czy dzisiaj w […]
21/03/2021

ZACHEUSZE XXI WIEKU

ZACHEUSZE XXI WIEKU Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi nie chciałbym mieć nic do czynienia, to ci, którzy jeżdżą szybkimi samochodami, którzy myślą, że dzięki swoim […]