Słowo na niedzielę

19/05/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

„Po wyjściu Judasza…” Jezus podczas ostatniej uczty z Apostołami w Wieczerniku, a pierwszej Eucharystycznej w Kościele, wypowiedział znamienne słowa: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w […]
12/05/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

(Dz 13,14.43-52) W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów […]
05/05/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Paradoks „związanych rąk” Przypuszczam, że wielu z nas w refleksji nad swoim doczesnym życiem, dochodzi do wniosku, że im bardziej angażujemy się w życiu, im bardziej […]
28/04/2019

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Dz 5,12-16) Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie […]