Communio Sanctorum – Świętych Obcowanie

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
27/10/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
31/10/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
27/10/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
31/10/2019
Pokaż wszystko

Communio Sanctorum – Świętych Obcowanie

Communio Sanctorum – Świętych Obcowanie

Przełom października i listopada to czas, kiedy corocznie nasze kroki i myśli kierujemy na cmentarze. Bez wątpienia są to jedne z nielicznych dni w ciągu roku wprowadzające nas w zadumę i refleksję nad życiem i śmiercią, przeznaczeniem każdego człowieka.

Wspominając tych, którzy od nas odeszli nie możemy zapominać o nas samych. Dlatego warto zastanowić się również nad jedną z tajemnic naszej wiary jaką jest Świętych Obcowanie.

Po pierwsze: Kościół jest wspólnotą wszystkich ludzi, którzy poprzez sakrament Chrztu otrzymali odradzającą łaskę Ducha Świętego, przez którą stali się dziećmi Boga i są zjednoczeni z Chrystusem. Kościół to: 1) my, którzy jeszcze chodzimy po tej ziemi, 2) zmarli, którzy zakończyli żywot w ciele, a ich dusza podlegają oczyszczeniu, 3) i wreszcie wszyscy święci i błogosławieni, którzy cieszą się już przebywaniem w chwale Boga.

Po drugie: wspólnota Kościoła w tajemnicy Świętych Obcowania zapewnia nam trwanie w komunii modlitw i innych korzyści duchowych. Wszyscy mamy wspólnie święte dary, w których centrum znajduje się Eucharystia, wszystkie inne sakramenty oraz pozostałe dary i charyzmaty. Nasze modlitwy wstawiennicze pomagają duszom w osiągnięciu zbawienia, a one wstawiają się za nami. Wspólnota żywych i zmarłych łączy się w jednej modlitwie, która prowadzi do zjednoczenia nie tylko ludzi z Bogiem, ale także ludzi między sobą.

Jak pomóc sobie i zmarłym?

Wszystko, co podejmujemy z myślą o życiu wiecznym naszym i zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą pomocne. Zapatrując się w wizerunki świętych i naśladując ich cnoty warto podjąć kroki takie jak:

  1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i przyjęcie Komunii św.

  2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił

  3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty

  4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominkowa

Dar odpustu

Nawiedzając kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania

  2. Być w stanie łaski uświęcającej

  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą

  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu

Na zdjęciu: „Communio Sanctorum – Świętych Obcowanie” 1715 r., obraz ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *