Cześć ich pamięci!

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
01/09/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/09/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
01/09/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
08/09/2019
Pokaż wszystko

Cześć ich pamięci!

Cześć ich pamięci!

W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Polska przez prawie sześć lat cierpiała pod okupacją, czemu towarzyszyły niezliczone okrucieństwa i niszczycielska polityka eksterminacji polskiego narodu. Polska ziemia została zroszona krwią milionów niewinnych ofiar. Ból i łzy rozpaczy były chlebem powszednim.

Polscy i niemieccy Biskupi wydali z tej racji specjalny dokument pt.: „Ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości” Przypominają w nim, że Polska stała się pierwszą ofiarą zbrodniczego systemu nazistowskiego, który przyczynił się do śmierci 6 milionów Polaków. Jednocześnie apelują oni o to aby przezwyciężyć cierpienia i bolesne wspomnienia poprzez szczere uczestnictwo w procesie pojednania między narodami. Jest to nawiązanie do słów jakie padły z ust polskich biskupów w 1965 roku: „wybaczamy i prosimy o przebaczenie.”

Oczywiście nie da się zapomnieć tamtego dramatu, dlatego pamiętając o wydarzeniach z przeszłości budujmy przyszłość na fundamencie prawdy, pojednania i pokoju.

1 września w 80-rocznicę II wojny Biskupi zachęcają do modlitwy: za ofiary i modlitwę o pokój. Prośmy więc o pokój na świecie słowami modlitwy napisanej przez św. Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *