Wniosek o uznanie Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach został opracowany przez krakowskich naukowców, dwie panie archeolog: mgr Agnieszka Książyńska i mgr Monika Łyczak. Pod okiem konsultanta, pani prof. Marii Brykowskiej powstał dokument, który wnikliwie, całościowo i wszechstronnie ukazał wartości historyczne, kulturowe, architektoniczne, artystyczne i inne XVII-wiecznego zabytku. Wniosek został złożony w biurze Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po wnikliwej analizie dołączył urzędowe uzasadnienie i przesłał wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam odpowiednie gremia ekspertów zajęły się analizowaniem każdego aspektu wniosku.

Slajd1Slajd1
Slajd2Slajd2
Slajd3Slajd3
Slajd4Slajd4
Slajd5Slajd5
Slajd6Slajd6
Slajd7Slajd7
Slajd8Slajd8