Droga Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach do tytułu Pomni Historii

1. Lipiec 2014. Podczas wizyty p. prof. Marii Brykowskiej w Rytwianach, powstaje inicjatywa podjęcia starań o wpisanie Pustelni na Listę Pomników Historii. Pomysł popiera i włącza się do przygotowań, ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr arch. Janusz Cedro.
2. Październik 2014. / luty 2015. Opracowanie wniosku przez: Agnieszka Książyńska i Monika Łyczak. Konsultacje: prof. Maria Brykowska, ks. Wiesław Kowalewski.
3. Marzec 2015. Wniosek złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
4. Kwiecień 2015. Wniosek wraz z uzasadnieniem przesłany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Styczeń 2016. Interpelacja posła Krzysztofa Lipca do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Kwiecień 2016. Wizyta Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Pustelni i zdecydowana deklaracja, że obiekt w pełni zasługuje na wpis na Listę Pomników Historii.
7. Maj 2018. Wizytacja specjalistów z Komisji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu kwalifikacji obiektu do tytułu Pomnika Historii.
8. Czerwiec 2018. Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje Prezydentowi RP, wpisanie Pustelni na listę Pomników Historii.
9. 10 grudnia 2018. Uroczysta Gala w Teatrze Narodowym podczas, której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył rektorowi kościoła pokamedulskiego pw. Zwiastowania NMP, ks. Wiesławowi Kowalewskiemu, Rozporządzenie w sprawie uznania Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach za Pomnik Historii.

Slajd1Slajd1
Slajd2Slajd2
Slajd3Slajd3
Slajd4Slajd4
Slajd5Slajd5
Slajd6Slajd6
Slajd7Slajd7
Slajd8Slajd8