Dzień Papieski – postawa na dzisiaj!

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
11/10/2020
Kończą się prace konserwatorskie.
16/10/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
11/10/2020
Kończą się prace konserwatorskie.
16/10/2020
Pokaż wszystko

Dzień Papieski – postawa na dzisiaj!

Dzień Papieski – postawa na dzisiaj!

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to słowa „TOTUS TUUS” czyli „Cały Twój”,  z biskupiego zawołania Ojca Świętego Jana Pawła II. To motto, związane z dojrzałym życiem świętego, wyraża Jego postawę wobec Boga i Maryi, w konsekwencji do człowieka i całego świata.

Dzień Papieski od 20 lat pozwala realizować edukacyjne marzenia stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W duchu tych wartości, które stanowią drogowskaz do działania dla nas jako postawę na dzisiaj,
w rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu 11 października br. wolontariusze zebrali ofiary do puszek na ten szczytny cel bezpośrednio po mszach świętych.

Od godz. 11.30 chętni zwiedzali wystawę „Karol Wojtyła. Narodziny, zanim wszystko się zaczęło”
w galerii kamedulskiej.  Odczytano fragment Encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela) z 1987 r. poświęcony Maryi w tajemnicy Chrystusa.  Świadectwo życia Świętego Papieża przywołano z książki „Dar i Tajemnica”, napisanej w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich  przez Jana Pawła II jako „najgłębszą wdzięczność za dar powołania, za łaskę kapłaństwa i za wszystkie powołania kapłańskie na całym świecie”. Ożyły wspomnienia ze  spotkań z Papieżem Janem Pawłem II – Andrzeja Wawrylaka oraz Jarka Gada, a pieśni Barka, Abba Ojcze i inne wniosły radość życia wyrażaną uwielbieniem poprzez śpiew.

Spotkanie Papieskie to podziękowanie Ojcu Świętemu za wzór Jego Boga i Maryi miłości, świadectwo głębokiej wiary, ewangelizacji, za błogosławieństwa, naukę, radość i nadzieję a także czerpanie z Jego postaw wskazujących drogę do Boga.

Święty Jan Paweł II chciał by to właśnie młodzi byli Jego żywym pomnikiem. Dzień Papieski to dla nas nie tylko zbiórka funduszy, ale w szczególności doskonały moment na przypomnienie nauczania
i pontyfikatu Świętego Papieża Polaka młodym poprzez świadectwo naszego życia.

A. Zwierzyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *