Pierwszy numer poświęcony jest w całości wydarzeniu z grudnia 2018 roku, kiedy to Pustelnia Złotego Lasu została wpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na prestiżową listę pomników Historii. Tytuł Echo Pustelni nawiązuje do zamierzenia Redakcji, aby wszystko to co dzieje się w Pustelni rozchodziło się szerokim echem po świecie. Podtytuł „żyć sam na sam z Bogiem” zaczerpnięty jest z motta życia kamedulskiego autorstwa Pawła Justiniani i kieruje wprost do benedyktyńskiej Reguły zakonnej, zapraszającej do nieustannej kontemplacji i życia w ciągłej obecności Boga. Fotografia na okładce przedstawia pokamedulski klasztor z lotu ptaka. Zdjęcie wykonał Sławek Rakowski. W napis Pomnik Historii, zamiast literki M, wpisane zostało logo pomników historii. Wewnątrz pierwszego numeru znalazło się błogosławieństwo ks. Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza dla Redakcji i Czytelników. Pozostałe 24 strony to bogata i mamy nadzieję ciekawa treść. Zachęcamy do lektury. Zainteresowanym wyślemy egzemplarz Kwartalnika drogą pocztową, najlepiej za pobraniem (10 zł) lub po wpłacie na konto. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą dołączyć do grona osób stale współpracujących z Zespołem redakcyjnym dzieląc się własnymi refleksjami, reportażami, wywiadami czy osobistymi świadectwami dotyczącymi udziału w wydarzeniach religijnych, historycznych, kulturalnych, itp. organizowanych w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Materiały: artykuły lub zdjęcia można nadsyłać na adres e-mailowy: redakcja@pustelnia.com.pl lub dostarczyć osobiście codziennie w godzinach od 8.00 – 18.00 przekazując w recepcji. W razie pytań można dzwonić pod numer tel. 15 864 77 95.

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Redakcja nie gwarantuje zamieszczania wszystkich otrzymanych materiałów.