Eucharystia jako sakrament

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
19/01/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
26/01/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
19/01/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
26/01/2020
Pokaż wszystko

Eucharystia jako sakrament

Eucharystia jako sakrament

Wspólnota Kościoła z nakazu Pana Jezusa, od samego początku gromadziła się na sprawowanie Eucharystii – Mszy Świętej. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich we wszystkich miejscach, do których docierało chrześcijaństwo, chrześcijanie zbierali się na łamanie chleba szczególnie w pierwszym dniu tygodnia, czyli w niedzielę w dniu zmartwychwstania Chrystusa (Dz 20, 7). Od tamtych czasów aż do dzisiaj celebruje się Eucharystię w takiej samej podstawowej strukturze.

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że „Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu” (KKK 1407, 1409). Ponadto II Sobór Watykański naucza, że „nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swojej Męki i Zmartwychwstania”.

Eucharystia jest więc najwspanialszym sakramentem, który uobecnia prawdziwie, rzeczywiście i istotowo samą Osobę Chrystusa. Jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, centrum całego życia Kościoła. Wszystkie pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła Kościoła zwracają się na Eucharystię, dlatego że ich celem jest doprowadzenie wiernych do zjednoczenia z Chrystusem, obecnym w tym sakramencie. Dlatego też od pierwszych wieków chrześcijaństwa chrzest i bierzmowanie były uważane za sakramenty przygotowujące do udziału w Eucharystii jako przysposobienie do wejścia w komunię sakramentalną z Ciałem Chrystusa i z Jego ofiarą.

„To, co uobecniamy w sakramencie jest Ciałem zrodzonym z Dziewicy Maryi. Ciało Chrystusa w sakramencie jest rzeczywiście tym samym Ciałem, które zostało ukrzyżowane i pogrzebane. Sakrament ten jest więc sakramentem Jego Ciała. (św. Ambroży)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *