Fenomen Bożego Miłosierdzia

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
28/04/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
05/05/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
28/04/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
05/05/2019
Pokaż wszystko

Fenomen Bożego Miłosierdzia

Fenomen Bożego Miłosierdzia

Święta Paschalne można porównać do swoistego tryptyku: przygotowaniem do niego jest Wielki Post, który trwa ponad 6 tygodni; następnie przeżywamy czas Świętego Triduum kiedy wraz z oktawą Wielkanocy cieszymy się ze Zmartwychwstania Jezusa; wreszcie przez kolejne tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Szczególne miejsce zajmuje II Niedziela Wielkanocna tzw.Niedziela Biała. W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska w 1935 r., Pan Jezus wyraził życzenie, aby ta właśnie niedziela była obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Jak to jest z tym Bożym Miłosierdziem? Czym ono właściwie jest? Myślę, że w głowie i sercu każdego chrześcijanina od czasu do czasu pojawiają się tego typu pytania.

Choć prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości, a pojęcie miłosierdzia znane jest jako jedno z przymiotów Bożych, to jednak kult Bożego Miłosierdzia związany jest ze wspomnianymi objawieniami s. Faustynie.

„Jestem miłością i miłosierdziem samym” – mówił o sobie Pan Jezus, wskazując s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata:

  1. koronkę do Miłosierdzia Bożego

  2. modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”

  3. modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00)

  4. obchodzenie święta Miłosierdzia

  5. szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem

Kult Miłosierdzia Bożego zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny, zwłaszcza w latach II wojny światowej. Żołnierze polscy roznieśli orędzie o Bożym Miłosierdziu na cały świat. Jeszcze w czasie wojny pojawiły się teksty nowenny, koronki oraz litanii do Miłosierdzia Bożego w językach.

Nieoceniony wpływ na szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia miał św. Jan Paweł II, który w 1980 r. ogłosił encyklikę Dives in misericordia- o Bożym Miłosierdziu. Natomiast w dniu kanonizacji s. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. ustanowił Święto Miłosierdzia dla całego Kościoła.

Obecnie trwa 75 Tydzień Miłosierdzia. Jest to okazja do szczególnej pamięci o dziełach miłosierdzia, aby na nowo wysławiając Boga w tej tajemnicy okazywać miłosierdzie potrzebującym.Nie muszą to być od razu wielkie czyny, czasami wystarczy prosty, ludzki gest. Jest taka piękna ewangeliczna zasada: cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Miejmy świadomość, że jest to również najlepsze apostołowanie, w następstwie którego często rodzą się nawrócenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *