Jak miła Panie jest świątynia Twoja

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
22/09/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
06/10/2019

Jak miła Panie jest świątynia Twoja

Istnienie każdej wspólnoty wierzących rozpoczyna się od przygotowania świątyni – miejsca spotkania ludzi z Bogiem. Czasem jest to mała kaplica, a czasem okazały i wspaniały kościół. Zawsze jednak jest to miejsce święte, w którym Pan Bóg upodobał sobie zamieszkać pośród swojego ludu.

Jakże wyjątkową świątynią jest pokamedulski kościół w Pustelni Złotego Lasu. Tu od przeszło 400 lat – najpierw mnisi kameduli żyli „sam na sam z Bogiem i dla Boga samego”, a współcześnie mieszkańcy Rytwian i Kłody gromadzili się, aby otaczając ołtarz swojej parafialnej świątyni przebywać w bliskości Boga.

Dzieje kościoła pw. Zwiastowania NMP sięgają roku 1617, kiedy to została zatwierdzona przez Kapitułę Kongregacji Góry Koronnej Kamedułów fundacja Jana Magnusa oraz Gabriela Tęczyńskich. Siedem lat później kamień węgielny pod budowę świątyni położył biskup krakowski Marcin Szyszkowski, a 27 września 1637r. konsekracji kościoła dokonał biskup Tomasz Oborski. Wtedy też całemu Eremowi kamedulskiemu nadano nazwę Pustelnia Złotego Lasu. Ponad trzy wieki burzliwej i nieszczęśliwej historii doprowadziły do tego, że w 1935r. dzięki staraniom władz kościelnych i przy poparciu ostatniego właściciela dóbr rytwiańskich Artura Radziwiłła, pokamedulska świątynia stała się kościołem parafialnym, pełniąc tę funkcję do 2002 roku.

Ostatnia niedziela września* jest więc dla nas okazją do wspomnień tamtych czasów – 27 września 1637r., ale jest też okazją do zadumy nad istotą, jaką stanowi ta i każda inna świątynia dla nas obecnie. Trzeba przyznać, że kościół to wyjątkowa budowla, każdy ma w niej swoje miejsce. Każdy może do niego przyjść, bo tu nie ma „lepszych czy gorszych”. W kościele na każdego z nas czeka Bóg. Tutaj Bóg czeka na tych, którym jest On bardzo bliski i na tych, którzy błądzą przez swoje życie z dala od Niego. Tutaj Bóg czeka na tych, którym życie nie sprawia przyjemności. Kościół jest miejscem dla tych, którym źle ze sobą i całym światem, którzy są pogrążeni w grzechach. W kościele Bóg przywraca porządek moralny w duszy każdego człowieka, odbudowuje poczucie miłości i sprawiedliwości. W kościele Bóg uczy mądrości, aby człowiek wiedział, co potrzebne jest do dobrego życia, aby wiedział jaka jest droga do szczęścia. Tutaj Bóg także uczy jaki jest sens cierpienia, co więcej nie tylko uczy, ale daje siły aby te cierpienia przezwyciężać i uczynić z nich jakąś wartość.

Kościoły są potrzebne, bo człowiekowi potrzebny jest Bóg. Musimy pamiętać, że każda świątynia jest piękna i godna największej czci nie przez staro-dawność murów, bogactwo wystroju, przebogatą historię, ale przez to, że mieszka w niej żywy Bóg – Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie.

Bóg zechciał zamieszkać w świątyniach z kamieni, cegieł, czy drewna, ale o wiele bardziej pragnie mieszkać w naszych sercach.

*  P.S.

Załoga Pustelni i jej Miłośnicy zapraszają 29 września na wspólne świętowanie -Leśna Apteka 2019- rozpoczynamy uroczystą Mszą świętą o godz.10.30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.