Jestem świadkiem Zmartwychwstałego

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
21/04/2019
Pustelnia zawsze piękna!
26/04/2019

Jestem świadkiem Zmartwychwstałego

Co dokładnie się wtedy wydarzyło? Tego nie wie nikt! Nikt przecież nie widział Zmartwychwstania. Nie wiemy dokładnie, jak ono wyglądało. Nie opisuje tego momentu żadna księga Pisma Świętego, żadna z czterech Ewangelii. Nie wiemy kto odsunął kamień od grobu? Czy zstąpił z nieba sam Bóg Ojciec, aby chwycić za rękę swego Syna? Czy może Duch Święty jako gołębica lub pod inną postacią towarzyszył Jezusowi?

I to jest właśnie niezwykle istotny szczegół – nikt nie wie dlatego trzeba uwierzyć!

Ewangelia nie jest próbą rekonstrukcji wydarzeń. Jej autorzy nie próbują opisać, czy odwzorować rzeczy, których nikt nie wiedział, ale Ewangelia jest zbiorem świadectw ludzi.

Najpierw Maria Magdalena udaje się wczesnym rankiem do grobu i zastaje go pustym. Natychmiast przekazuje swoje świadectwo uczniom Jezusa. Św. Jan – umiłowany uczeń – na widok tego, co zobaczył w środku pustego już grobu, uświadamia sobie zapowiedzi Starego Testamentu i nauczanie samego Jezusa. Zrozumiał, uwierzył i dał świadectwo. Św. Piotr, który kilka dni wcześniej zaparł się nawet znajomości z Jezusem, teraz gotów jest stawać w domu setnika Korneliusza w Cezarei i przemawiać dając świadectwo o Zmartwychwstałym. Św. Paweł, który sam o sobie mówił: „Gorliwie służyłem Bogu. Prześladowałem wyznawców Jezusa, głosując nawet za karą śmierci.”  Po spotkaniu ze Zmartwychwstałym w drodze do Damaszku, staje się Apostołem wyznając „teraz już nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus.”

Przeogromnym świadkiem Zmartwychwstania jest Chrystusowy Kościół – wspólnota chrześcijan na całym świecie. Wciąż żywa wspólnota Kościoła, która nie miałby sensu istnieć, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. I tak już od dwóch tysięcy lat ludzie oddają swoje życie dając świadectwo, że Jezus żyje! Nie da się wyrazić słowami jakim wielkim świadectwem jest dla nas śmierć 310 osób (stan na dzień 23.04.2019; liczba ofiar ciągle rośnie), ofiar ostatnich zamachów na kościoły na Sri Lance w Niedzielę Zmartwychwstania.

Módlmy się w intencji chrześcijan na całym świecie, którzy oddają życie za Chrystusa i za nas samych abyśmy byli prawdziwymi świadkami zmartwychwstałego, żyjącego Jezusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.