W Pustelni Złotego Lasu kontemplowanie ciszy ma wiele wymiarów

Kaplica usytuowana jest w budynku ośrodka, pomiędzy pokojami. Oddajemy ją do dyspozycji naszych Gości ufając, że stanie się dla nich doskonałym miejscem do odbycia rekolekcji, zarówno indywidualnych jak również grupowych i kapłańskich.
Drzwi tego miejsca zawsze i dla każdego są otwarte. Możesz w ciszy posłuchać własnego głosu, lub skorzystać z posługi naszego kapelana, który jest nie tylko znakomitym słuchaczem i rozmówcą, ale też przewodnikiem duchowym.