Kimże będzie to dziecię?

Gdzie jesteś?
11/03/2023
Odpust ’23
12/03/2023
Gdzie jesteś?
11/03/2023
Odpust ’23
12/03/2023
Pokaż wszystko

Kimże będzie to dziecię?

„Kimże będzie to dziecię?”

Takie pytanie stawia sobie wielu rodziców i bliskich przy narodzinach dziecka. „Na kogo wyrośnie? Jakie będzie jego życie? Jaka będzie jego życiowa misja?” Pytania te, pełne nadziei i dobrych pragnień, przypominają nam, że życie każdego z nas jest niepowtarzalnym darem Boga. Każdy jest Jego dzieckiem, każdego Bóg kocha i każdy jest Mu potrzebny. Dziękujmy Bogu za nasze życie i powołanie. Prośmy, abyśmy umieli je rozpoznać i Jemu powierzyć. Niech powyższe pytania uczą nas także troski i odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia.

Comments are closed.