Końcówka prac konserwatorskich sklepienia.

Rekolekce Leśników 2018
04/12/2018
Zapraszamy na Facebook!
07/12/2018

Od 16 sierpnia przez blisko 4 miesięcy trwały prace konserwatorskie sztukaterii i polichromii sklepienia nawy głównej kościoła, II etap. Na 12 grudnia zaplanowane jest posiedzenie komisji konserwatorskiej, która dokona oceny i odbioru prac. Konserwacje wykonuje Firma Furmanek Renewal zaś finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gospodarską wizytę na rusztowaniach złożył ostatnio ks. rektor Wiesław Kowalewski, który wykonał dokumentację fotograficzną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.