Kongres Eucharystyczny

Niedziela Biblijna pod hasłem „Pokój temu domowi” (Łk 10,5)
06/05/2022
Dzień strażaka „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
09/05/2022
Niedziela Biblijna pod hasłem „Pokój temu domowi” (Łk 10,5)
06/05/2022
Dzień strażaka „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
09/05/2022
Pokaż wszystko

Kongres Eucharystyczny

Kongres Eucharystyczny

W dekanacie staszowskim zakończył się Kongres Eucharystyczny pod hasłem

 „ To jest Ciało Moje za życie świata”.

Kongres dla wiernych był czasem spotkania z Jezusem obecnym
w Najświętszym Sakramencie na modlitwie i adoracji.  Był to dla wielu czas wdzięczności za obecność Chrystusa pośród nas prowadzący do ożywienia wiary, umocnienia dla chorych i cierpiących, nadziei dla wątpiących, czas wzmocnienia  w codziennych relacjach rodzinnych i małżeńskich, w pracy,  życiu parafialnym, wspólnotowym i w każdym ludzkim sercu. Z pewnością był i jest to czas zachęcający do coraz większej ofiarności i miłości.

Staszowskie, uroczyste zakończenie Kongresu odbyło się 3 maja Kościele Rektoralnym pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach.  Po procesji z kościoła parafialnego w Rytwianach, w pokamedulskiej świątyni wierni odśpiewali Te Deum i Nieszpory a po  błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem – Bogurodzicę i Apel Jasnogórski..

Uroczystościom przewodniczył gospodarz – ks. rektor Wiesław Kowalewski, który na zakończenie powiedział „wierni przez całą dobę trwali przed Najświętszym Sakramentem w swoich parafiach i błagali Boga w intencjach powołań, które towarzyszą temu Kongresowi. Zwracamy się do rodzin, do ludzi młodych, do babć dziadków, aby nadal prosili Pana Boga o robotników na żniwo, bo brakuje tych, którzy będą trwać przy ołtarzu, wyciągać ręce, błogosławić i mocą Ducha Świętego ustanawiać Eucharystię. Prośmy, byśmy zawsze mieli możliwość uwielbiania Pana Boga poprzez adorację, poprzez Najświętszy Sakrament przyjmowany w Komunii Świętej. Tymi Nieszporami uroczystymi w dniu dzisiejszym jeszcze bardziej tę modlitwę wzmacniamy, i dopełniamy błogosławieństwem na zakończenie naszego Kongresu. Ufamy i wierzymy, że Pan Bóg wysłucha naszych próśb, i że seminaria napełnią się klerykami, klasztorny napełnią się siostrami zakonnymi i zakonnikami, że służba Panu Bogu będzie nieustannie trwała a wierzący będą wierni tym, którzy będą prowadzić ich do Pana Boga. Dziś dziękujemy tym, którzy przeprowadzili ten Kongres w naszym dekanacie, przez ostatnie 10 dni. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się we wspólną modlitwę, adorację i przygotowanie Kongresu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *