ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII

Mleczko kamedulskie i inne smakołyki
14/10/2021
JEZU UFAM TOBIE
17/10/2021

W czym mogę pomóc?
(Mk 10, 35-45)

Zapewne każdy z nas spotkał się w sklepie, czy też w jakimś zakładzie usługowym z takim
właśnie pytaniem: W czym mogę pomóc?. Taka otwartość tworzy zwykle dobrą relację
między klientem poszukującym jakiegoś towaru, czy potrzebującym konkretnej pomocy a
tym, który zna asortyment i swoje możliwości. To proste pytanie, jeszcze szczerze
postawione sprawia, że to człowiek jest ważniejszy niż towar. Taka otwartość zwykle
generuje pytania klienta i generuje możliwość sensownej konsultacji, pożytecznej dla obu
stron. Jakże przekonywające jest nieraz proste stwierdzenie sprzedającego: sam to kupiłem i
jestem bardzo zadowolony.
Muszę się przyznać, że bardzo lubię takie nastawienie prowadzącego sklep, czy usługę,
nawet wtedy, kiedy nie mam nic konkretnego na myśli, kiedy tylko chcę chwilę w tym sklepie
pobyć i pozwolić sobie na szczyptę luksusu, aby potrzeba niejako sama się w głowie urodziła.
Jesteśmy świadomi bolesnego faktu, że zakupy internetowe zabiją tak prostą, ale jakże
ważną międzyludzką relację.
On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" To pytanie postawił Jezus swoim
uczniom, to pytanie postawił Bóg, człowiekowi. To pytanie postawił wszechwiedzący i
wszechmogący Stwórca, swojemu stworzeniu. To pytanie stawia Jezus mnie również dzisiaj.
Nieopisana gotowość Boga Jezusa na wysłuchanie człowieka to pozwolenie na
sformułowanie prośby, która może nie jest najmądrzejsza, ale i tak jest przez Jezusa przyjęta
i tak przeformatowana, że nic pożyteczniejszego człowiek otrzymać nie może. Warto pod
takim kątem prześledzić dzisiejszą Ewangelię. Ludzkie ambicje Jana i Jakuba, które
wygenerowały konfliktową sytuację między uczniami, Jezus znakomicie przepracowuje: Nie
tak będzie między wami. Wprowadza ich w inną logikę wielkości i zarządzania. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Jezus miał i ma dalej prawo tak do nich i do nas powiedzieć i tego od nich i od nas zażądać,
ponieważ: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie
jako okup za wielu. Cała Ewangelia, to spotkanie z Jezusem Chrystusem – Sługą, każda nasza
modlitwa, a przede wszystkim, każda Eucharystia to spotkanie z Jezusem Chrystusem –
Sługą. W każdym z tych spotkań rozlega się Jego pytanie: Co chcesz, abym ci uczynił?
Dawajmy Mu odpowiedź, może nawet niedojrzałą, ale nie odchodźmy od Niego w tzw.
duchowość internetową. Trwając przy Nim, pozwolimy Mu na przekucie naszych
pomysłów w prawdziwą życiową mądrość.

Ks. Lucjan Bielas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.