Listopadowe „memento mori” w Pustelni

Poświęcenie wyremontowanych organów
03/11/2021
NASZE OBAWY
07/11/2021

Listopadowe „memento mori” w Pustelni

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada to w Pustelni szczególne dni modlitwy i pamięci o zmarłych.

Dary duchowe składane naszym bliskim – modlitwę, Mszę św. odpust zupełny i naszą osobistą wizytę na cmentarzach, w tych dniach łączymy z pamięcią o naszych bliskich ale w Pustelni wspominamy też tych dalekich: fundatorów, dobrodziejów oraz zakonników i kapłanów.

Rytwiańska, barokowa świątynia i jej krypty pod posadzką to miejsce wiecznego spoczynku wielu osób duchownych i świeckich: fundatorów i zakonników. Kameduli spoczywają w krypcie pod nawą i prezbiterium. W kapitularzu – jest tzw. ossarium. Fundatorzy i dobrodzieje pod kaplicą św. Jana Chrzciciela w krypcie Opalińskich i Radziwiłłów.

W pierwszej połowie XX wieku kapitularz uległ przebudowie, a w jego podziemiach urządzono grobowiec rodzinny Radziwiłłów. Marmurowa tablica głosi, że pochowano tu księcia Macieja Radziwiłła, jego żonę Różę z hrabiów Potockich, ich syna Artura oraz synową Krystynę z hrabiów Broel-Platerów Radziwiłłową.

Pod  kaplicą św. Romualda znajduje się krypta Stanisława Łukasza Opalińskiego ufundowana przez Elżbietę Sieniawską, wewnątrz znajduje się marmurowy sarkofag, z wyrytą na nim łacińską inskrypcją, która we fragmencie brzmi w tłumaczeniu:

Tu spoczywa  Najjaśniejszy i Dostojny Pan

Łukasz Stanisław z Bnina Opaliński

Hrabia na Tęczynie i Rytwianach

Starosta Nowego Korczyna

Z Najjaśniejszych i Dostojnych Rodziców

Łukasza Opalińskiego (…)

Niech żyje wśród świętych po wieczne wieki.

 

W 2018 dyrektor Muzeum w Chrzanowie, historyk Kamil Bogusz odnalazł dokument z archiwum klasztoru karmelitów w Czernej, z którego wynika, że w klasztorze kamedułów w Rytwianach pochowano Jana Magnusa. Dotychczas sądzono, że nasz fundator spoczywa w Tęczynie. Z ustaleń Bogusza wynika, że w kościele w Tenczynie spoczywają zwłoki innego Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego zmarłego w 1593 r. Wiadomość ta czeka jednak na potwierdzenie naukowe. Być może rozstrzygną to planowane na przyszły rok prace archeologiczne.

 

Przy ścianie wschodniej w krypcie Opalińskiego znajduje się niewielkich rozmiarów ołtarzyk św. Stanisława Kostki. W niszy ściennej obecnie znajduje się szkielet ludzki, na który natrafiono w trakcie prac archeologicznych w 2014 roku w trakcie wykopu przy ścianie południowej kościoła. „Specyficzne miejsce pochówku, to jest poza strefą ścisłego sacrum kościoła, wydaje się wskazywać, iż nie mamy tu do czynienia z mnichem czy dobroczyńcą klasztoru, ale z osobą świecką” – twierdzi archeolog Monika Łyczak, autorka badań.

W kościele, w ołtarzu głównym, tuż nad tabernakulum oraz w chórze zakonnym nad obrazem Rytwiańskiej Madonny Ciszy oraz w kaplicy św. Marii Magdaleny znajdują się liczne relikwie z czasów obecności kamedułów.

Kapitularz jest także miejscem modlitwy wiernych i pielgrzymów przy relikwiach św. Jana Pawła II przekazanych dla rytwiańskiego kościoła pokamedulskiego w 2015 roku w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

W kaplicy św. Romualda znajdują się relikwie św. Jana Gwalberta – patrona leśników, które przekazała Fundacja Jana Gwalberta w 2017 roku  podczas głównych uroczystości Roku Jubileuszowego 400-lat istnienia Pustelni Złotego Lasu. Tutaj w rytwiańskiej Pustelni  leśnicy kilka razy w roku uczestniczą w dniach skupienia, rekolekcjach wielkopostnych, adwentowych wraz ze swoimi rodzinami a także organizują swoje spotkania m. in. w ramach wspomnienia św. Jana Gwalberta.

Obecnie, w trakcie prowadzonych prac w zakrystii odkryto zamurowany w ołtarzu relikwiarz, który zawiera karteczkę z napisem: „Roku Pańskiego 1659, 4 marca biskup sufragan płocki Zygmunt Czyżowski umieścił relikwie św. Marii Magdaleny i św. Zofii i męczennika Modesta”.

Odmiennym od tamtych miejscem pamięci jest tablica wmurowana w ścianę Domu Braci Konwersów. Przypomina ona ostatniego w proboszczów i kustosza rytwiańskiego klasztoru z czasów współczesnych – ks. Adama Łęckiego (+2010). Natomiast w modlitwach wypominkowych, przez cały rok modlimy się za poprzednich, zmarłych proboszczów: ks. Wacława Siwca, ks. Jana Fornalskiego, ks. Kazimierza Strzyża; oraz ks. dziekana Henryka Kozakiewicza.

„Mamy świadomość wielkiego dziedzictwa duchowego i kulturowego jakie przechowało to miejsce uświęcone obecnością ojców kamedułów. To nieustanna modlitwa zakonników trwająca tutaj ponad dwa wieki oraz zaangażowanie kolejnych pokoleń, aby nie utracić tych bezcennych skarbów kultury, są dla nas motywem codziennego zaangażowania w odnowienie i przywrócenie piękna tego miejsca oraz jego religijnego i duchowego znaczenia.(..) Staramy się, aby – jak przed wiekami – osoby odwiedzające Pustelnię Złotego Lasu poprzez piękno tego miejsca zwracały swoje myśli i serca do Boga. Wielu ludzi poprzez bliskość Boga, ciszę i piękno przyrody odnalazło tutaj siebie, powróciło do przyjaźni z Chrystusem” – jak podkreśla rektor,  ks. Wiesław Kowalewski – i zaprasza do wspólnej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.