MARYJA NASZA MATKA

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
20/12/2020
Jest taki dzień
21/12/2020

MARYJA NASZA MATKA 

Bezpośrednio po Zwiastowaniu Maryja wybrała się i poszła z pospiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy jak mówi nam Pismo Św. Idzie, aby służyć. Spotkanie z Bogiem domaga się dopełnienia w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Kto na Boże powołanie odpowiada ewangeliczne fiat, ten powinien spieszyć́ tam, gdzie trzeba służyć człowiekowi. W służbie człowiekowi sprawdza się i weryfikuje autentyczność́ spotkania z Bogiem. Sam Chrystus szedł taką drogą, służąc ubogim, grzesznikom i celnikom. Maryja więc jako pierwsza zrealizowała w pełni ten ewangeliczny ideał swego Syna. W ten sposób stała się wzorem chrześcijańskiej służby. Głębia jej czynnej miłości zachęca do naśladowania w czynieniu dobra na rzecz bliźnich i wskazuje równocześnie właściwą̨ drogę̨ do świętości.

xjacpal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.