Maryja – przybytek Nowego Przymierza

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
19/05/2019
Książę Kościoła
22/05/2019

Maryja – przybytek Nowego Przymierza

Dotychczas w naszych majowych zamyśleniach nad poszczególnymi wezwaniami Litanii Loretańskiej zatrzymaliśmy się nad tymi (przykładowymi), które dotyczyły dwóch podstawowych prawd-dogmatów maryjnych: macierzyństwa i dziewictwa. W tej pierwszej części litanii Maryja Matka i Dziewica jawi się nam przede wszystkim jako ta, która została wybrana przez Stwórcę do realizacji zbawczych planów.

Przejdźmy teraz dalej do kolejnego wątku Litanii rozpoczynającego się od wezwania „Zwierciadło sprawiedliwości”. Występujące tu wezwania skupiają naszą uwagę najpierw na cnotach Dziewicy z Nazaretu, aby w końcu wskazać także na Nią, jako na szczególną pomoc dla chrześcijan. Cała ta środkowa część Litanii akcentuje udział Matki Najświętszej w historii zbawienia.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami

Z Księgi Wyjścia dowiadujemy się, że Bóg nakazał Mojżeszowi zbudowanie przybytku, w którym przechowywano Arkę Pana z tablicami Dekalogu (Wj 25,8). Później Salomon zbudował jeszcze wspanialszy przybytek – Świątynię zdobioną złotem i srebrem, w której znajdowało się miejsce Święte Świętych, gdzie złożono Arkę Przymierza (2 Krn 5,8). Było to symboliczne miejsce przebywania Boga wśród swojego ludu. Jednak tajemnica Wcielenia Syna Bożego to moment, w którym Bóg dosłownie zamieszkał wśród ludzi. Łono Maryi stało się tym Przybytkiem, w którym schronił się Jezus Bóg-człowiek. Maryja stając się przybytkiem Arcykapłana Nowego Przymierza nie jest porównana do jakiejś zwykłej budowli, ale do budowli sławnej pobożnością. Jest więc przede wszystkim naszą Świątynią – miejscem spotkania z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami

Kość słoniową uzyskiwano z kłów słonia. Jest ona lśniąco biała, gładka i trwała, a używana jako budulec wskazuje na piękno, subtelność i delikatność. Wykonywano z niej najlepszą biżuterię, zdobiono nią pałace. Ceniono ją wyżej od srebra, na równi ze złotem. Pałac króla Salomona, nazywano symbolicznie od imienia jego ojca „wieżą Dawidową”, a sam król Salomon miał tron z kości słoniowej (1 Krl 10, 18). Tak jak do salomonowej wieży z kości słoniowej ludzie schodzili się ze wszystkich krańców świata aby zasięgnąć porady, tak też wszystkie narody mogą przychodzić do Maryi, by zasięgnąć u niej zbawiennej rady. Maryja jest także wieżą z kości słoniowej ze względu na piękno, subtelność i delikatność jej cnót.

Arko przymierza, módl się za nami

Arka przymierza znajdowała się w Świątyni Jerozolimskiej. Przechowywano w niej tablice kamienne z przykazaniami otrzymanymi od Boga na górze Synaj. Mówiły one przymierzu jakie Bóg zawarł z Narodem Wybranym. Tamto przymierze było jednak przez ludzi łamane. Dlatego przez proroków Bóg zapowiadał Nowe Przymierze. Stało się ono faktem dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tym symbolem określa się Maryję jako tę, która nosiła i kryła w sobie Chrystusa – Nowe Przymierze.

Na zdjęciu: „Przybytek sławny pobożności” (fragment fresku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny w Hof)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.