Najważniejsze słowa

Niedziela Miłosierdzia Bożego
15/04/2023
Miłosierdzie Boże
17/04/2023
Niedziela Miłosierdzia Bożego
15/04/2023
Miłosierdzie Boże
17/04/2023
Pokaż wszystko

Najważniejsze słowa

Najważniejsze słowa, do mnie kierowane

słowa, które przywracają mi utraconą miłość i wolność, które sprawiają, że mogę zacząć od nowa; słowa, które mojemu życiu nadają nowy sens i radość nieporównywalną z niczym; słowa, bez których moje życie byłoby koszmarem, a relacje innych ze mną niebezpieczne;  słowa, których nie mogę kupić za żadne pieniądze; słowa, które budują relację, która jest mocniejsza niż śmierć; słowa, które otwierają niebo i zamykają piekło; słowa, których diabeł nigdy nie wypowie; słowa, które przez ich wartość słucham, klęcząc; słowa, które wypowiada wprawdzie drugi człowiek, ale moc mają w Boskim działaniu; są to słowa płynące z Bożego Miłosierdzia:

Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jezu dziękuję ci za te słowa, i za tych, którzy napełnieni Duchem Świętym je wypowiadają. Oby ich nigdy nie zabrakło obok mnie grzesznego.

                                                                                                   Ks. Lucjan Bielas

(Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20,19-31)

Comments are closed.