Nieformalna inauguracja.

Przewidywanie
26/04/2020
Tradycja
03/05/2020
Przewidywanie
26/04/2020
Tradycja
03/05/2020
Pokaż wszystko

Nieformalna inauguracja.

W sobotę, w święto św. Marka Ewangelisty, z inicjatywy p. posła Krzysztofa Lipca i Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, w pokamedulskiej świątyni Zwiastowania NMP, celebrowaliśmy Mszę św. w intencji o ustanie pandemii oraz o potrzebny dla ziemi deszcz. W warunkach obowiązujących ograniczeń, na Mszę św. przybyło także kilkoro naszych przyjaciół, współpracowników. Dokonała się w ten sposób skromna inauguracja nowego sezonu turystyczno-pielgrzymkowego.

Po modlitwie, Goście  zapoznali się ze stanem zabytkowego kościoła i prowadzonymi pracami. Gospodarz, ks. Wiesław Kowalewski na ręce posła Lipca, wyraził wdzięczność dla p. Ministra Kultury, wicepremiera Piotra Glińskiego za dotację na kolejny etap prac konserwatorskich. Podziękował także władzom wojewódzkim za okazywane zainteresowanie i wspieranie inicjatyw religijno-kulturalnych planowanych w 2020 r. w Pustelni Złotego Lasu. W najbliższym czasie, przy wsparciu finansowym Województwa otwarta zostanie wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II a także ukaże się przewodnik po świętokrzyskich pomnikach historii. Na wydanie czeka też, gotowy już prawie, kolejny numer Echa Pustelni.

Panu Bogu Wszechmogącemu zawierzamy nasze plany i ufamy głęboko, że zrównoważone działania Pustelni przyczynią się do mądrego i bezpiecznego przeżywania trudnego czasu epidemii. Z pewnością przyczyni się do tego podarowany nam płyn dezynfekcyjny do rąk. W kościele zaś, podczas majówki trwać będzie codzienna modlitwa upraszająca Miłosierdzie Boże dla nas i świata całego, przez wstawiennictwo Pani świata -Tej, która: „Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszemi” jak śpiewamy w pięknej pieśni „Chwalcie łąki Umajone”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *