OJCOSTWO

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
07/02/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
14/02/2021

OJCOSTWO

W życiu każdego mężczyzny są chwile kiedy musi odpowiedzieć sobie na ważne pytanie dotyczące ojcostwa. Wielu z mężczyzn, zastanawia się jak być dobrym ojcem? Gdzie należy szukać wzorców? Czy w ogóle istnieje jakiś wzór ojcostwa? Postacią, która przemawia do dzisiejszego człowieka może być św. Józef. Czego dzisiaj uczy mężczyzn święty Józef?

Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa była jego odpowiedzialność, która jest równoczesna: względem kobiety – Maryi, swej małżonki i względem Dziecięcia – Jezusa, które się w niej poczęło.

Św. Józef, jako ojciec Jezusa, był człowiekiem wielkiej wiary a biorąc swoją żonę, budując dom, troszcząc się o swoją małżonkę, pragnąc zapewnić jej bezpieczeństwo, zapewnić jej miłość pokazał jak być dobrym mężem.

Święty Józef był i jest wzorem ojca, który ukazuje dziecku właściwy sens pracy, uczy sumiennego jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć, bo o wartości pracy nie decyduje to, co robimy, ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują.

Ojcostwo Józefa wyraziło się w tym, że uczynił ze swojego życia służbę, składając całkowity dar z siebie, ze swojego życia, ze swojej pracy. Józef to mężczyzna religijnie bardzo wrażliwy, to ojciec posłuszny Bogu. Pozytywny przykład ojcostwa podaje nam św. Józef gdyż jest on: wyrozumiały, pracowity, pobożny, opiekuńczy, kochający. Powierzył swą rodzinę w ręce Boga, zaufał Mu. Wszystkie rodziny chrześcijańskie powinny więc upodabniać się do Świętej Rodziny, a wszyscy ojcowie – do Świętego Józefa.

Każdy ojciec winien mieć na uwadze, że nikt i nic nie jest w stanie go zastąpić. Prośmy o to, byśmy potrafili być cudownymi ojcami, byśmy na nowo odczytali swoje powołanie do ojcostwa, by nasze dzieci mogły powiedzieć: jesteśmy spełnionymi przez miłość naszego ojca. Św. Józefie, pomóż nam odkrywać wielkie powołanie do ojcostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *