OJCOSTWO

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
07/02/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
14/02/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
07/02/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
14/02/2021

OJCOSTWO

W życiu każdego mężczyzny są chwile kiedy musi odpowiedzieć sobie na ważne pytanie dotyczące ojcostwa. Wielu z mężczyzn, zastanawia się jak być dobrym ojcem? Gdzie należy szukać wzorców? Czy w ogóle istnieje jakiś wzór ojcostwa? Postacią, która przemawia do dzisiejszego człowieka może być św. Józef. Czego dzisiaj uczy mężczyzn święty Józef?

Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa była jego odpowiedzialność, która jest równoczesna: względem kobiety – Maryi, swej małżonki i względem Dziecięcia – Jezusa, które się w niej poczęło.

Św. Józef, jako ojciec Jezusa, był człowiekiem wielkiej wiary a biorąc swoją żonę, budując dom, troszcząc się o swoją małżonkę, pragnąc zapewnić jej bezpieczeństwo, zapewnić jej miłość pokazał jak być dobrym mężem.

Święty Józef był i jest wzorem ojca, który ukazuje dziecku właściwy sens pracy, uczy sumiennego jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć, bo o wartości pracy nie decyduje to, co robimy, ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują.

Ojcostwo Józefa wyraziło się w tym, że uczynił ze swojego życia służbę, składając całkowity dar z siebie, ze swojego życia, ze swojej pracy. Józef to mężczyzna religijnie bardzo wrażliwy, to ojciec posłuszny Bogu. Pozytywny przykład ojcostwa podaje nam św. Józef gdyż jest on: wyrozumiały, pracowity, pobożny, opiekuńczy, kochający. Powierzył swą rodzinę w ręce Boga, zaufał Mu. Wszystkie rodziny chrześcijańskie powinny więc upodabniać się do Świętej Rodziny, a wszyscy ojcowie – do Świętego Józefa.

Każdy ojciec winien mieć na uwadze, że nikt i nic nie jest w stanie go zastąpić. Prośmy o to, byśmy potrafili być cudownymi ojcami, byśmy na nowo odczytali swoje powołanie do ojcostwa, by nasze dzieci mogły powiedzieć: jesteśmy spełnionymi przez miłość naszego ojca. Św. Józefie, pomóż nam odkrywać wielkie powołanie do ojcostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *