Pielgrzymi u św. Jana Gwalberta

BYĆ UCZNIEM JEZUSA
20/05/2022
Żaden sługa nie może dwom panom służyć
25/05/2022
BYĆ UCZNIEM JEZUSA
20/05/2022
Żaden sługa nie może dwom panom służyć
25/05/2022
Pokaż wszystko

Pielgrzymi u św. Jana Gwalberta

Pielgrzymi u św. Jana Gwalberta

We wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych rytwiańską pustelnię odwiedzili seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie, działający od 11 lat. Jest to bardzo aktywny Uniwersytet skupiający seniorów z Krakowa i Wieliczki. Niektórzy z obecnych, po raz pierwszy byli w Pustelni Złotego Lasu w trakcie głównych uroczystości jubileuszowych z okazji 400-lecia w czerwcu 2017 roku.

Przyjazd do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach pozwolił uczestnikom połączyć wiedzę merytoryczną zdobytą w sali wykładowej w Krakowie i Wieliczce z doświadczeniem duchowych przeżyć w XVII w. pokamedulskim zespole klasztornym Pustelni  Złotego Lasu.

Od kilku lat jednym z ważnych tematów wykładów jest ojczysta przyroda, lasy, gospodarka leśna, człowiek w lesie, duchowość leśna oraz cała tradycja i spuścizna Lasów Państwowych. Krakowska Fundacja Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych prowadzi wykłady poświęcone tej tematyce dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku a szczególnie promuje i upowszechnia kult św. Jana Gwalberta – bohatera przebaczenia i patrona leśników. Fundacja prowadzi centrum dokumentacji kultu św. Jana Gwalberta w Polsce oraz przygotowuje publikację o św. Janie Gwalbercie.

Przyjazd do Pustelni Złotego Lasu członkowie Uniwersytetu wybrali ze względu na obecność relikwii św. Jana Gwalberta,  wyjątkową historię, kulturowe i duchowe dziedzictwo pokamedulskie oraz urokliwe położenie pośród lasów, wyjątkowych i bogatych gatunkowo.

W pięknej barokowej świątyni wzięli udział we Mszy Św., którą odprawił ks. kapelan i na zakończenie udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Jana Gwalberta.

Po Mszy Św. uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem pokamedulski klasztor a później udali do restauracji klasztornej na obiad.

Na zakończenie pobytu uczestnicy zapewnili, że chętnie wrócą niebawem, by zobaczyć Pustelnię Złotego Lasu piękniejącą każdego roku dzięki realizowanym pracom konserwatorskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *