I etap prac rewitalizacyjnych obiektów Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w ramach projektu: „Wiedza, Terapia, Kontemplacja. Rytwiańskie dziedzictwo kulturowe kamedułów źródłem odnowy duchowej Europejczyków” w 75% został sfinansowany z funduszy europejskich ZPORR.

II etap prac rewitalizacyjnych obiektów Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w ramach projektu: „Przeszłość dla przyszłości - Galeria Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu”, w 80% został sfinansowany z funduszy europejskich RPO.

Projekt „Przeszłość dla Przyszłości – Galeria Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…