Okładka na stronę promocja

Perła Baroku w Regionie

Album – Perła baroku w regionie – nowość!
 
Oprawa: twarda
Tytuł: Album – Perła baroku w regionie
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978 83 948348-7-6
Data wydania: 2022
Liczba stron: 240
Format: 210 x 297 mm
Redakcja: ks. Wiesław Kowalewski, ks. Tomasz Moskal
Publikacja „Album – Perła baroku w regionie” prezentuje niecodzienne spojrzenie na pokamedulski zespół klasztorny Pustelnię Złotego Lasu, widziane oczami i sercem mieszkańców regionu oraz Polski. Współczesna Pustelnia funkcjonująca w klimacie duchowości kamedulskiej stanowi unikatowe w skali kraju i regionu miejsce ciszy, modlitwy oraz wypoczynku. Przyjeżdżający goście, turyści, pielgrzymi zarówno w ramach pobytów indywidualnych jak też grupowych nabierają tutaj siły, umacniają swoją wiarę, odnajdują sens swojego życia, wyrażają podziw i uznanie dla rewitalizowanego zabytku. „Album to nic innego jak wyselekcjonowana kolekcja świadectw. Jakby w jednym miejscu zachować intrygujące DNA, bo przecież dotykanie życia, ślady niczym dowody na to życie, emocje doszyte do tego całego wędrowania, to wszystko potrafi mieć ogromną moc porwania nas w pokamedulski świat. Ślady jak szlachetne kamienie.(…) Dla Pustelni to najcenniejsze bogactwo. Te doznane wzruszenia w tym miejscu, tworzą czakram, święty kamień, który oczywiście jest wizytówką pomnika historii, ale przede wszystkim, to misterium utworów zagranych na najczulszych strunach sfery ducha i spisanych na równie delikatnym podłożu, jakim jest zwyczajnie ludzkie serce. (…) Jeśli książka jest jak towarzystwo, które sami wybieramy, to ten Album, to Armia pięknych ludzi, których zapraszamy do swojego życia, nie tylko na półkę lub do szuflady, ale przede wszystkim do celebrowania życia w Pustelni Złotego Lasu”. Album dostępny jest w Pustelni Złotego Lasu, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w bibliotekach. Publikacja powstała w ramach dotacji i współfinansowana jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Okładka

Nowość. Erem kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej. Duchowość. Historia. Dziedzictwo

Oprawa: miękka
Tytuł: Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej. Duchowość. Historia. Dziedzictwo
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978-83-948348-6-9
Data wydania: 2022
Liczba stron: 302
Format: 235x164 mm
Redakcja: ks. Piotr Tylec
Publikacja „Erem kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej. Duchowość. Historia. Dziedzictwo” prezentuje refleksje naukowe prelegentów trzeciego sympozjum naukowego, które odbyło się w dniach 25-26 czerwca 2021 r. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. „Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom związanym z duchowością kamedulską, którą przybliżono przez pryzmat systemów filozoficznych oraz Biblii. Dodatkowo zaprezentowano świętych, którzy żyli według idei pustelniczych. Druga i trzecia część koncentruje się wokół historii i dziedzictwa eremu rytwiańskiego, jak również innych klasztorów monastycznych diecezji sandomierskiej. Z racji, iż większość z nich uległa kasacie zaraz po utworzeniu wspomnianej diecezji, tematyka referatów dotyczyła losów miejsc poklasztornych oraz pozostawionej spuścizny, m.in. zbiorów i archiwaliów” – przedmowa str.7-8. Do nabycia w Pustelni Złotego Lasu lub na zamówienie e-mai: recepcja@pustelnia.com.pl.
fot. 1

Przewodnik Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Zarys dziejów

Oprawa: miękka
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978-83-257-0228-1
Data wydania: 2010
Liczba stron: 56
Format: 105 x 190 mm
Redakcja: ks. Wiesław Kowalewski, Janusz Wacław Koralewski
Przewodnik opowiada o lokalizacji i funkcjonowaniu XVII – wiecznego założenia klasztornego – rytwiańskiego eremu. Miejsce pod budowę klasztoru zostało wybrane nieprzypadkowo. Rytwiany zlokalizowane są na terenie Niecki Nidziańskiej w południowo - wschodniej części Gór Świętokrzyskich w otoczeniu rzeki Czarnej, w Paśmie Wygiełzowskim. Te szczególne walory przyrodnicze zdecydowały o wyborze miejsca dla pustelników kamedułów o niezwykle surowej regule opartej na trzech filarach: milczeniu, modlitwie, samotności. XVII w. klasztor znajduje się w specjalnej strefie przyrodniczo – krajobrazowej z przewagą buku, dębu i grabu, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się pomnik przyrody – dąb Trzybratek (3 bratek). Rytwiański erem otrzymał nazwę Pustelnia Złotego Lasu ze względu na jesienny kolor liści dębów, buków i grabów występujących w tutejszych lasach. Przewodnik prezentuje ciekawostki i fakty dotyczące sposobu funkcjonowania Pustelni w czasach kamedułów z perspektywy wewnątrz pustelniczej wspólnoty. Autor prowadzi czytelnika od początków życia monastycznego w średniowiecznej Europie, poprzez dzieje powstawania fundacji pustelni kamedulskich w Polsce do prezentacji rytwiańskiego eremu w szczegółach. Podkreśla, że w dziejach miejscowości i Pustelni spotykały się przeciwieństwa, światła i cienie. Zachęca do przeczytania i pozostawia czytelnikowi przestrzeń do własnych odczuć.
fot.2

Przewodnik jubileuszowy Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Oprawa: twarda
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978-83-948348-1-4
Data wydania: 2017
Liczba stron: 112
Format: 224 x 148 mm
Redakcja: Katarzyna Curyło, ks. Wiesław Kowalewski
Jeśli szukasz duchowej odnowy, ucieczki od gwaru cywilizacji, marzysz o kojącej ciszy w bliskim kontakcie z przyrodą w otoczeniu dziedzictwa pokamedulskiego to sięgnij po Przewodnik Jubileuszowy Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, który wskaże Ci drogę do celu. Jubileusz 400 lat istnienia Pustelni Złotego Lasu jest ważnym wydarzeniem pokamedulskiego eremitorium położonego w rytwiańskich lasach regionu świętokrzyskiego. Duchowe i materialne piękno połączone z kamedulskim dziedzictwem tworzą unikatowy charakter czyniąc tym samym Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach perłą regionu świętokrzyskiego i nie tylko. Jest to jeden z dziewięciu pomników historii w regionie jaśniejący blaskiem piękna architektury baroku, wartościami historycznymi oraz artystycznymi. „Czterechsetlecie Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach jest okazją do wydania Przewodnika Jubileuszowego, ukazującego nie tylko wydobyte z ruin piękno tego miejsca, ale także jego historię, ukazaną na tle epoki baroku, kiedy na ziemiach polskich powstały pierwsze eremy braci kamedułów, dzieło odbudowy oraz szczególną funkcję, jaką pełni dzisiaj. Niniejsza publikacja powstała, by choć w niewielkim stopniu zaprezentować bogactwo barokowej sztuki pokamedulskiej świątyni, muzealną i kulturotwórczą wartość całego założenia oraz możliwości, jakie to miejsce oferuje każdemu, kto szuka duchowej odnowy, ucieczki od szaleństwa cywilizacji oraz uzdrawiającej ciszy”.
fot.3

Przewodnik jubileuszowy – 400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Oprawa: miękka
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978-83-948348-0-7
Data wydania: 2017
Liczba stron: 110
Format: 200 x 270 mm
Redakcja: ks. Wiesław Kowalewski, Katarzyna Curyło, Barbara Jelonek
Przewodnik Jubileuszowy - 400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach to Jubileuszowa Księga prezentująca dzieje, duchowe i materialne piękno oraz kamedulskie dziedzictwo Pustelni Złotego Lasu, założonej 400 lat temu w rytwiańskich lasach na pograniczu ziemi sandomierskiej i wiślickiej. Publikacja ta powstała w hołdzie patronującej temu miejscu Madonnie Ciszy oraz kamedułom, którzy przez dwa wieki żyli i pracowali tu w modlitwie, milczeniu i samotności. Jest to jednocześnie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy swoją pracą, wsparciem i troską przyczynili się do tego, że to święte miejsce zostało ocalone dla następnych pokoleń i zyskało nowe życie – aby służyć współczesnemu człowiekowi. Redakcja.
fot.4

Czas Dziękczynienia Pamiątka Jubileuszu 400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. 1617 -2017.

Oprawa: miękka
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN: 978-83-948348-2-1
Data wydania: 2018
Liczba stron: 88
Format: 200 x 270 mm
Redakcja: Katarzyna Curyło, ks. Wiesław Kowalewski
Od 2018 r. pokamedulski zespół klasztorny znajduje się na prestiżowej liście Pomników Historii jako zabytek o znaczeniu ponad regionalnym. To prestiżowe wyróżnienie odnosi się do 400-letniej historii, opartej na filarach duchowości kamedulskiej. Dzięki Opatrzności Bożej, potrzebom wyrażanym przez współczesne pokolenie, zamysłowi odbudowy obecnego rektora ks. Wiesława Kowalewskiego i ludziom dobrej woli, rytwiański erem żyje drugim życiem. Prof. Piotr Gliński określił to nowe życie słowami: „Pustelnia Złotego Lasu to miejsce wyjątkowe, obrane przez kamedułów kilka wieków temu jako miejsce życia, modlitwy i medytacji, które dziś nadal funkcjonuje, żyjąc drugim życiem. Kilkusetletnie dzieje Pustelni to historia budowania przestrzeni, w której człowiek postanowił odkryć i realizować swoją najlepszą cząstkę – duchową (…)”. Publikacja stanowi pamiątkę wydarzeń Roku Jubileuszowego 2017 – świętowanie 400 lat istnienia Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Prezentuje kontekst historyczny od założenia eremitorium do współczesnych dziejów, fragmenty przemówień, homilii, bogatą galerię zdjęć, relacje z wyjątkowych wydarzeń, wizyt oraz sympozjum naukowego z udziałem naukowców z Polski i zza granicy.
fot 5 małe

Najnowszy Przewodnik Rytwiańska Pustelnia wśród pomników historii regionu świętokrzyskiego

Oprawa: miękka
Druk: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISBN:978-83-948348-3-8
Data wydania: 2020
Liczba stron: 104
Format: 221 x 141 mm
Redakcja: Katarzyna Curyło
Przewodnik Rytwiańska Pustelnia wśród pomników historii regionu świętokrzyskiego ukazuje zabytki regionu świętokrzyskiego wyróżnione najwyższą formą uznania – wpisem na listę pomników historii. Rytwiańska Pustelnia cieszy się tym faktem od 2018 roku w którym na 100-lecie odzyskania Niepodległości znalazła się wśród 100 najcenniejszych obiektów zabytkowych w naszej Ojczyźnie. W barwnej szacie graficznej, praktycznym formacie – przewodnik historyczno-turystyczny prezentuje bogate i różnorodne informacje dotyczące bogactwa barokowej XVII w. Pustelni. Czytelnik ma możliwość poznać najciekawsze obiekty architektury, malarstwa, rzeźby we wnętrzu świątyni z jej zakamarkami (kaplice, krypty, kapitularz, chór zakonny, zakrystia, lavaterz), galerię kamedulską, muzeum serialu „Czarne chmury” aż do rozległych ogrodów klasztornych. W pierwszej części książka prezentuje krótko pozostałe osiem pomników historii podając namiary, lokalizację GPS i odległość od Pustelni. Z pomocą przewodnika każdy z łatwością dotrze do Pustelni, w której przez ponad dwa stulecia modlitwa przeplatała się z pracą, wykonywaną w milczeniu i samotności. Benedyktyńskie Ora et labora – Módl się i pracuj – współbrzmiało tu z Memento Mori – Pamiętaj o śmierci. Życiowym mottem kamedułów było „ Żyć sam na sam z Bogiem i dla Boga samego”. Dzisiejszą dewizą tego miejsca jest obietnica „ Tu odnajdziesz święty spokój”. Planując pobyt w Rytwianach, z naszym przewodnikiem można w krótkim czasie objechać cały region i poznać piękno dziedzictwa kulturowego pomników historii w województwie świętokrzyskim.
fot11

KIĘGA PAMIĘCI LEŚNIKÓW DEPORTOWANYCH DO KL AUSCHWITZ W LATACH 1940-1944

Leśnicy z różnych stron Polski od wielu lat odwiedzają Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych, adwentowych, dniach skupienia i indywidualnych pobytach. Wybierają XVII w. pokamedulski zespół klasztorny nieprzypadkowo. Obiekt położony jest w strefie przyrodniczo – krajobrazowej, w otoczeniu szumiących lasów i kojącej ciszy.
17 czerwca 2017 roku podczas uroczystości jubileuszu 400 – lecia Pustelni, reprezentacja przedstawicieli leśników z terenu RDLP w Radomiu i Krakowie ofiarowała relikwiarz swego patrona św. Jana Gwalberta. Obecnie jest wystawiony w kaplicy św. Romualda.
Z kolei, w ostatnim czasie leśnicy przekazali rytwiańskiej Pustelni 20 egzemplarzy Księgi Pamięci Leśników wydanej z inicjatywy Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta.
Polecamy zakup publikacji w formie cegiełki. Księga ukazuje drogę męczeństwa leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940 -1944 a jednocześnie skłania do przywracania pamięci o niejednokrotnie zapomnianych bohaterach polskiej walki o niepodległość podczas II wojny światowej. „Przez Księgę Pamięci pragniemy spotkać się z tymi leśnikami , którzy zostali deportowani do Auschwitz. To jedyne w swoim rodzaju miejsce na kuli ziemskiej ekstremalnej próby człowieczeństwa, w ekstremalnie nieludzkich warunkach. Zdecydowana większość z nich poniosła śmierć” – pisze ks. dr Lucjan Bielas.
Minister Środowiska - Michał Woś pisze o tym, że publikacja jest hołdem oddanym leśnym przodkom. (..) Dziś lasy szumem drzew przypominają tych, którzy je kiedyś sadzili i pielęgnowali dla następnych pokoleń, dla nas. Przypominają tych, którzy w czasach nieludzkiej zawieruchy oddali swoje życie. Ale tak jak las odrodzi się po wichurze, która zdawałoby się zniszczy jego najlepsze części, tak nasz naród jest w stanie odrodzić się nawet po największej tragedii. I naród, by trwać, winien jest pamięć i cześć dla tych, którzy musieli oddać to, co mieli najcenniejsze – swoje życie”.