Położenie


Druga po krakowskiej, Pustelnia kongregacji Góry Koronnej, została założona w Rytwianach, niedaleko Staszowa, w rozległym kompleksie leśnym na wielkiej, 8 hektarowej polanie. Rytwiany leżą w Niecce Nidziańskiej, w południowo – wschodniej części Gór Świętokrzyskich, które wchodzą w skład Pasma Wygiełzowskiego. Przez obszar ten przepływa kilka malowniczo wkomponowujących się w krajobraz tego terenu rzek, w tym szczególnie godna uwagi jest Czarna. Wzdłuż niej rozciągają się niezwykle barwne tereny porośnięte łąkami i sześcioma tysiącami hektarów lasu. Te walory przyrodnicze zadecydowały o osiedleniu się tutaj pustelników kamedułów..

Klasztor położony jest w specjalnej, leśnej strefie przyrodniczo - krajobrazowej z przewagą buka, dębu i grabu, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdujemy ciekawy pomnik przyrody – dąb 3-bratek (Trzybratek). Według tradycji w niewielkiej odległości od klasztoru w miejscu, gdzie obecnie jest kapliczka MB Fatimskiej był staw, w którym kameduli hodowali ryby dla własnych potrzeb a wiele lat później, na początku XX wieku, pobierano stąd wodę do pobliskiego radziwiłłowskiego browaru. Miejscowi do dziś nazywają to miejsce „browarek”.

Otaczający miejscowość i pokamedulską pustelnię krajobraz nie stracił na atrakcyjności i nadal przyciąga spragnionych ciszy i kontaktu z przyrodą wędrowników. W niedalekim rezerwacie krajobrazowo – leśno – wodnym „Dziki Staw” znajduje się modrzewiowy las i potorfowe jeziorko z okalającą go łąką, wykorzystywany obecnie jako staw rybny.

Obecnie kompleks Pustelni to:  • Zabytkowy kościół, który nie jest parafią ale pełni funkcję rektoratu czyli samodzielnej placówki duszpasterskiej bez przynależnej grupy wiernych;
  • Centrum Terapeutyczne SPeS, ośrodek relaksacyjno – kontemplacyjny oferujący szeroką gamę usług dla „współczesnych pustelników”, pragnących wyciszenia i odpoczynku;
  • Galeria Kamedulska, muzeum prezentujące eksponaty świadczące o kamedulskiej przeszłości Pustelni oraz miejsce na organizowanie wystaw okolicznościowych. Jedną z nich jest wystawa pamiątek związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II.
  • Biblioteka, w nawiązaniu do kamedulskiej tradycji, gromadzi księgozbiór, który udostępniony gościom Pustelni, pozwala poszerzyć wiedzę o historii miejsca i miło spędzić czas.
  • Ogrody klasztorne, teren rekreacyjno-użytkowy w nawiązaniu do jego dawnych funkcji zapewnia z jednej strony atrakcyjną infrastrukturę wypoczynkową z oczkiem wodnym i fontanną, altanami, ławeczkami, alejkami i zielenią a z drugiej dostarcza do kuchni ekologicznych owoców i warzyw a także kwiaty i zioła.
  • Muzeum serialu „Czarne chmury”, niewielka sala na piętrze kościoła, do której prowadzą kręte schody. Twórcy serialu wykorzystali to pomieszczenie na sceny z refektarza klasztornego. To tu, w IV odcinku braciszkowie, idąc w sukurs pięknej aktorce z trupy teatralnej, przy użyciu dużej ilości miodu klasztornego, doprowadzili kapitana Knothe (w tej roli Maciej Rayzacher) do podpisania glejtu pozwalającego na wyjazd z klasztoru. Dziś podziwiamy oryginalne wnętrza, pozostałe po filmie eksponaty, fotosy i rekwizyty oraz wiele pamiątek z Benefisu, który odbył się z okazji 40-lecia nagrywania serialu w dniach 28-29 września 2013 roku. Do muzeum prowadzi droga z lewej strony kościoła. Możemy tu oglądać figury głównych bohaterów oraz replikę czarnego powozu Poczty Elektorskiej.