REGULAMIN ZWIEDZANIA I KORZYSTANIA Z OGRODU KLASZTORNEGO

Ogród klasztorny, zarówno w części rekreacyjnej jak i użytkowej, wchodzi w skład kompleksu Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego - Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, który w całości podlega ochronie, jako część Narodowego Dziedzictwa Kultury a od 10 grudnia 2018 r. uznany przez Prezydenta RP jako Pomnik Historii.
Postanowienia ogólne:
1. Ogród jest dostępny przez cały rok, codziennie od świtu do zmroku.
2. Po zmierzchu przebywanie w ogrodzie możliwe jest tylko dla osób mieszkających na terenie Pustelni. Inne osoby mogą również przebywać w ogrodzie, wyłącznie po uzgodnieniu.
3. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.
4. Teren ogrodu jest monitorowany przez system telewizji przemysłowej.
5. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie ogrodu wyłącznie z opiekunami.
6. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za dzieci przebywające w ogrodzie.
7. Za przestrzeganie regulaminu i zachowanie grup szkolnych odpowiada nauczyciel.
8. Korzystanie z ogrodu powinno odbywać się z zachowaniem porządku, czystości oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
9. Zwiedzający może zostać wezwany do pokrycia kosztów za zniszczenia i szkody wyrządzone w ogrodzie.
10. Fotografowanie dla celów komercyjnych jest odpłatne. Fotograf powinien uzyskać zgodę i uzgodnić termin sesji zdjęciowej/ filmowej. Zdjęcia / filmy przewidziane do publikacji muszą być opatrzone nazwą ogrodu.
11. Korzystanie z altan ogrodowych, ogniska, kuchni polowej, grilla możliwe jest po uzgodnieniu pracownikami Pustelni.
12. Rowery należy pozostawić w miejscu wyznaczonym i nie należy wprowadzać ich na alejki ogrodowe.
13. Ze względu na konieczne prace, ogród może być niedostępny w całości lub w części.
Na terenie ogrodu zabronione jest:
1. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
2. Jazda na rowerze, skuterze, deskorolce, hulajnodze lub łyżworolkach.
3. Chodzenie poza wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.
4. Chodzenie po rabatach i trawnikach, zaśmiecanie terenu ogrodu.
5. Hałasowanie, krzyczenie, gra w piłkę, używanie urządzeń grających.
6. Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części (cięcia, łamania gałęzi drzew i krzewów oraz zrywania kwiatów).
7. Wchodzenie na grządki uprawne oraz zrywanie owoców i warzyw.
8. Wchodzenie między rzędy winnicy i zrywanie winogron
9. Pozyskiwanie materiału rozmnożeniowego (roślin, sadzonek, nasion, zaszczepek).
10. Chwytanie zwierząt – w tym połów ryb.
11. Wchodzenie do zbiorników wodnych.
12. Przebywanie w ogrodzie w czasie burzy i silnego wiatru.
13. Rozbijanie namiotów, biwakowanie, palenie ognisk.
14. Wspinanie się, wchodzenie na urządzenia i maszyny rolnicze wystawione w ogrodzie.
15. Niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń, ławek itp.
16. Fotografowanie w celach komercyjnych. Używania dronów.
17. Wprowadzanie zwierząt z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych.

o UWAGA: W przypadku nagłego pogorszenia się pogody, zwłaszcza podczas burz i silnych wiatrów, zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić ogrody i zastosować się do poleceń pracowników.
o UWAGA: W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
o UWAGA: Pustelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia ogrodu na czas sezonowych chemicznych oprysków. Zakaz wstępu na teren ogrodu objęty opryskiem obowiązuje w czasie zabiegu i po jego zakończeniu.
o UWAGA: w ogrodzie istnieje niebezpieczeństwo użądlenia przez pszczoły, osy lub pogryzienia przez inne owady. Mogą również pojawić się płazy lub gady. Osoby wrażliwe i uczulone prosimy o szczególna uwagę lub zaniechanie wejścia.

Wchodząc do ogrodu akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu.
Rytwiany, kwiecień 2012 Dyrekcja Pustelni Złotego Lasu