REGULAMIN PUSTELNI ZŁOTEGO LASU W RYTWIANACH


1. Warunki ogólne
• Klasztor pokamedulski Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, dalej zwany Pustelnią to duchowy kurort hotelowy: wypoczynkowo-rekolekcyjno-konferencyjny i uzdrowiskowy dla ratowania zdrowia duchowego i psychicznego, funkcjonujący jako współczesna pustelnia na wzór dawnej pustelni kamedulskiej.
• W ofercie Pustelni znajduje się wiele wartości bezcennych, które nasi Goście otrzymują zupełnie bezpłatnie. To cisza wypełniająca klasztor, to piękno otaczającej przyrody, to przepych barokowego wystroju kościoła, to filmowe klimaty ogrodu i dziedzińca klasztornego, to duchowe dziedzictwo kamedulskiej spuścizny, to modlitewny nastrój kościoła i kaplicy, to bogactwo klasztornej biblioteki, to szczęście spotkania bratniej duszy, to życzliwa załoga i obsługa.
• Warunki pobytowe w Pustelni są skromne ale zapewniające Gościom wygodę i komfort. Pustelnia jednak nie jest typowym hotelem a raczej pensjonatem, gdzie panuje domowa, rodzinna atmosfera.
• Goście Pustelni mogą wybrać jeden z wielu wariantów pobytu: rekolekcje indywidualne lub grupowe, rekolekcje ciszy, rekolekcje z postem, indywidualny pobyt relaksacyjny, indywidualny pobyt oczyszczająco odchudzający, pobyt rodzinny, pobyt turystyczny i inne.
• Pustelnia oferuje pobyt w klasztornych celach 1-osobowych a dla małżeństw i rodzin przeznaczone są pokoje większe 2- i 3-osobowe, rodzinne, studio, apartament i domek.
• Pokoje można wynająć w standardzie podstawowym - mnicha lub podwyższonym - przeora.
• Pobyty rodzin z małymi dziećmi są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Podczas zamkniętych turnusów ciszy, rekolekcji czy innych zorganizowanych form pobytu wymagających milczenia i ciszy, pobyt małych dzieci jest niemożliwy.
• Preferowane są pobyty dłuższe. Cena podstawowa za pobyt zaczyna się od 3 nocy.
• Ceny podstawowych usług świadczonych w Pustelni zawiera Cennik, który dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.pustelnia.com.pl w zakładce Cennik.
• W cenę noclegu wliczone jest śniadanie serwowane w bufecie w godzinach 8.00 – 10.00
• Dla większych grup zorganizowanych, ceny za pobyt w Pustelni, ustalane są indywidualnie.
• Pustelnia organizuje turnusy pobytowe. W takim przypadku cena ogólna obejmuje wszystkie usługi zgodnie z przyjętym programem.
• Pobyt w Pustelni można wykupić jako prezent dla kogoś innego. Można wtedy ustalić indywidualny program
i standard pobytu. Np. dla jubilatów - małżonków można zamówić Mszę św. specjalne błogosławieństwo papieskie, uroczystą kolacje itp.
2. Warunki pobytu
• Warunki pobytu Gościa w Pustelni określa Regulamin, który obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany.
• Opiekunem Gościa jest Recepcja. Kontakt telefoniczny +48 15 8647796. telefon wewnętrzny 100.
• Gość wypełniając i podpisując kartę rejestracyjną/meldunkową zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Pustelni i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów meldunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
• Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry), w wyjątkowych sytuacjach w dniu wyjazdu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się w południe dnia następnego.
• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Pustelni. Recepcjonista uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
• Po zameldowaniu, Gość otrzymuje klucz do pokoju i drzwi zewnętrznych oraz Kartę Pobytu, która przy kolejnej wizycie daje jej posiadaczowi 10% zniżkę na nocleg w ciągu najbliższego roku, w sezonie letnim.
• Kuchnia serwuje całodzienne wyżywienie przygotowane na sposób zdrowy, domowy i ekologiczny. Potrzebę korzystania z diety specjalnej należy zgłosić podczas rezerwacji. W miarę możliwości posiłki zostaną przygotowane wg życzenia Gościa.
• Śniadanie podawane jest w formie bufetu, w godz. 8.00 – 10.00. Pozostałe posiłki: obiad od godz. 13.00, obiadokolacja od 15.00 do 17.00, kolacja od 17.00 do 19.00. Godziny posiłków mogą się zmienić w zależności od pory roku i innych okoliczności.
• Gość zamieszkujący w Pustelni może zamówić posiłki jako danie dnia lub, podobnie jak Goście nie mieszkający w Pustelni, dania z karty. Danie dnia jest w cenie określonej w cenniku, pozostałe wg cen w karcie.
• We wszystkie piątki, w środę popielcową i wigilię Bożego Narodzenia posiłki podawane są w wersji postnej wg przepisów kościelnych (dyspensa udzielana jest na specjalne okazje).
3. Prawa i obowiązki
• Gość Pustelni zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
• Gość Pustelni po zawarciu umowy, otrzyma do dyspozycji pokój z łazienką, posprzątany, z czystą pościelą.
• Najmujący pokój Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
• Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym do godziny 22.00.
• Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dla osoby dorosłej wg Cennika.
• Po zakończeniu pobytu, Gość dokonuje ostatecznego rozliczenia i zwraca klucz do pokoju, pracownikowi recepcji.
• Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00 dnia następnego.
• W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
• Gość powinien zadbać o powierzone mu w pokoju mienie a w przypadku wystąpienia szkody zawiadomić recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
• W pokojach zabronione jest palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych a także używanie własnych urządzeń elektrycznych typu grzejniki, piecyki, farelki, grzałki, czajniki itp. za wyjątkiem ładowarki do telefonu, laptopa, golarki, suszarki.
• W przypadku załączenia się w pokoju Gościa alarmu przeciwpożarowego, pracownik recepcji zobowiązany jest do sprawdzenia stanu pokoju i poinformowania odpowiednich służb ratowniczych w celu anulowania lub potwierdzenia alarmu. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu palenia, Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową wg Cennika.
4. Odpowiedzialność
• Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w Pustelni powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
• Wychodząc z pokoju Gość powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich rzeczy: pozamykać okna i drzwi, pogasić światło, pozakręcać krany. Za rzeczy pozostawione w pokoju Pustelnia nie odpowiada.
• Cenne przedmioty można zdeponować za pokwitowaniem w sejfie, w recepcji. Recepcja odmówi jednak przyjęcia rzeczy drogocennych, dużej gotówki lub przedmiotów o dużych gabarytach.
• Parking Pustelni jest niestrzeżony i nieodpłatny.
• Pustelnia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających na terenie Pustelni.
• Pustelnia może skrócić pobyt gościa, który dopuścił się naruszenia regulaminu, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków.
• Na terenie Pustelni obowiązuje zakaz palenia papierosów. Służą do tego tylko wyznaczone miejsca. Za złamanie zakazu palenia grozi kara finansowa określona w Cenniku. W Pustelni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w pokojach.
• Za zgubienie klucza naliczona zostanie opłata specjalna przewidziana w Cenniku.
• Opuszczając pokój należy sprawdzić, czy nie zostały zabrane elementy wyposażenia Pustelni. W przypadku stwierdzenia braków Gość może zostać dodatkowo obciążony a w przyszłości Pustelnia może odmówić przyjęcia go.
• W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pustelnia może odmówić dalszego pobytu osobie, która je narusza. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do wytycznych Pustelni, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Pustelni.
• Rzeczy pozostawione w pokoju będą przekazane do recepcji i przechowywane tam przez 12 miesięcy. Na życzenie Gościa mogą zostać na jego koszt przesłane na wskazany adres. Po tym czasie zostaną zutylizowane.
5. Pozostałe informacje
• Recepcja Pustelni czynna jest w sezonie letnim od 8.00 do 20.00 a w zimowym do 18.00. Późniejszy przyjazd, po zamknięciu recepcji, należy uzgodnić a po przyjeździe zatelefonować pod wskazany nr telefonu w celu przywołania obsługi. Bramy klasztorne zamknięte są od godz. 22.30 do 6.30. Wcześniejszy wyjazd należy uzgodnić w recepcji.
• Recepcja na życzenie gościa wystawia rachunek.
• Cały teren Pustelni jest monitorowany a obraz z kamer rejestrowany. Gość przybywający do Pustelni wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie własnego wizerunku oraz swoich zachowań. Obraz z monitoringu dostępny jest tylko dla upoważnionych pracowników Pustelni. Pokoje gości nie są objęte monitoringiem.
• Regulamin Pustelni znajduje się do wglądu w Recepcji, skrót w każdym pokoju hotelowym. W pełnej wersji regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.pustelnia.com.pl w zakładce Hotel
6. RODO - Przetwarzanie danych osobowych
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• W związku z prowadzoną działalnością Pustelnia Złotego Lasu zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
• Pustelnia zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
• Przetwarzając dane zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, (np.: „wycieku” danych lub ich utraty), Pustelnia poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
• Korespondencja e-mailowa i tradycyjna kierowana do Pustelni za pośrednictwem formularza kontaktowego on-line, zamieszczonego pod adresem strony www.pustelnia.com.pl/ rezerwacja pobytu on –line, poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji nie związanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja
• Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pustelni (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niej w związku z jej działalnością.
• Pustelnia przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniania jedynie osobom upoważnionym.
• W przypadku kontaktowania się z Pustelnią drogą telefoniczną, w sprawach nie związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Pustelnia może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której kontakt dotyczy. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Pustelni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy związanej z prowadzoną przez nią działalnością.
• W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Pustelnia przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.
• Okres przechowywania danych przez Pustelnię zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przechowywania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
• Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych- na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Pustelnia przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych,
2) prawo do uzyskania kopii danych- na tej podstawie Pustelnia przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
3) prawo do sprostowania – Pustelnia jest zobowiązana usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeżeli są niekompletne,
4) prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dla realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
5) prawo do ograniczania przetwarzania- w razie zgłoszenia takiego żądania Pustelnia zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania – zgodnie z przyjętymi zasadami zatrzymania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np.: okres sprawdzenia przez Pustelnię poprawności danych),
6) prawo do przenoszenia danych- na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Pustelnia wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w powszechnie dostępnym formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Pustelni, jak również innego podmiotu,
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu,
8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na postawie uzasadnionego interesu Pustelni (np.: do celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
9) prawo wycofania zgody- jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
10) prawo do skargi- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
1) w formie pisemnej na adres: Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany,
2) drogą e-mailową na adres: recepcja@pustelnia.com.pl.
• W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, Pustelnia zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
• Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem ze względu na bezpieczeństwo danych Pustelnia zachęca, aby było to pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego, adwokata) co istotnie przyspieszy identyfikację wniosku.
• Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Pustelnia informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
• Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne.
• Zasady dotyczące zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Aktualna wersja jest przyjęta z dniem 24.05.2018r.
• Cały dokument Polityka przetwarzania danych osobowych w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach znajduje się na stronie www.pustelnia.com.pl w zakładce RODO oraz w wersji papierowej do wglądu w recepcji i biurze Pustelni.
RODO