• Administratorem systemu monitoringu w obiekcie jest Kościół Rektoralny pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach, ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany.
• Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
• Monitoring stosowany jest w kościele oraz wewnątrz budynków:
w pomieszczeniach klasztornych: hole, korytarze, klatki schodowe, recepcja, restauracja, sale konferencyjne oraz na zewnątrz budynku: na dziedzińcu, w ogrodzie, przy wejściach do budynków i na parkingach.
• Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
• Zapis z monitoringu przechowywany będzie przez okres 30 dni.
• Kontakt z Kościelnym Inspektorem ochrony danych osobowych dla Diecezji Sandomierskiej w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu możliwy jest pod adresem e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pllub pod numerem telefonu (+48) 15 8322538.
• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.