REGULAMIN ZWIEDZANIA PUSTELNI ZŁOTEGO LASU W RYTWIANACH

1. Regulamin dotyczy turystycznego udostępniania obiektów, XVIII-wiecznego, barokowego Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – nazywanego w dalszej części Regulaminu Pustelnią.
2. Pustelnia jest obiektem historycznym objętym najwyższą formą ochrony konserwatorskiej, poprzez ustanowienie przez Prezydenta RP Pomnikiem Historii.
3. Pustelnia, jako zespół obiektów sakralnych, jest udostępniona do zwiedzania zarówno turystom indywidualnym jak też grupom turystycznym i pielgrzymkowym.
4. Wstęp do Pustelni jest bezpłatny.
5. Zwiedzanie Pustelni odbywa się w ustalonych godzinach. W sezonie od 1 kwietnia do 30 września w dni powszednie 9-18 a w niedziele i święta 12 – 18. Po sezonie odpowiednio 9-16 / 12 – 16.
6. Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie (przesunięciu) ze względu na odbywające się w pokamedulskim kościele uroczystości religijne (śluby, chrzty, pogrzeby i inne).
7. Indywidualne zwiedzanie barokowego kościoła pokamedulskiego, ogrodów klasztornych i klasztornego refektarza odbywa się bezpłatnie.
8. Odpłatne jest zwiedzanie Pustelni z przewodnikiem. Trasa zwiedzania obejmuje: kościół, klasztor, Galerię Kamedulską i Muzeum serialu „Czarne chmury”
9. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się za odpłatnością po uregulowaniu opłaty za bilet wstępu w kasie recepcji.
10. Ceny biletów reguluje Zarządzenie Dyrektora Pustelni. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej www.pustelnia.com.pl w zakładce Cennik
11. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek przedstawiciela grupy/pielgrzymki, Dyrektor Pustelni może obniżyć lub całkowicie zwolnić grupę z opłaty za usługę przewodnika
12. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 50 osób łącznie z opiekunami. Większe grupy powinny zostać podzielne. Należy to ustalić wcześniej z przewodnikami.
13. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w utrzymaniu porządku i dyscypliny w grupie.
14. Opiekun grupy rezerwuje termin zwiedzania. Rezerwacja zwiedzania: telefonicznie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 – 18.00, tel. 15 864 7795; mailowo: recepcja@pustelnia.com.plpoprzez formularz zgłoszeniowy –REZERWACJA ONLINE
15. W rezerwacji należy podać: nazwa grupy, liczbę osób, wiek uczestników, nazwisko i namiary do organizatora.
16. W przypadku grup wymagających dodatkowych przygotowań (niepełnosprawni, przewodnik obcojęzyczny), należy to zgłosić podczas rezerwacji.
17. O rezygnacji z rezerwacji zwiedzania należy niezwłocznie powiadomić biuro Pustelni
18. Osoby zwiedzające indywidualnie nie muszą rezerwować wstępu do Pustelni.
19. Zwiedzanie grup rozpoczyna się o umówionej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia grupy, rozpoczęcie zwiedzania może się przesunąć w czasie.
20. Zwiedzanie osób indywidualnych rozpoczyna się o każdej równej godzinie.
21. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń przewodnika.
22. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia obiektów przed godziną zamknięcia obowiązującej w danym obiekcie lub przed rozpoczęciem planowego nabożeństwa.
23. Z powodu prac remontowo- konserwatorskich, wynajmu sal, itp. część ekspozycji lub cały obiekt może być tymczasowo wyłączony ze zwiedzania. Odpowiednia informacja zamieszczona będzie w recepcji i na stronie internetowej Pustelni.
24. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać i poruszać się po Pustelni jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
25. Na terenie Pustelni obowiązuje zakaz: palenia papierosów, wstępu po spożyciu alkoholu lub narkotyków, hałasowania, dotykania i przestawiania eksponatów, wchodzenia do stref i pomieszczeń zamkniętych dla zwiedzających.
26. Pustelnia jest obiektem monitorowanym – posiada system kamer rejestrujących pomieszczenia i otoczenie. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje regulamin RODO.
27. Wstęp do ogrodu klasztornego jest bezpłatny. Obowiązuje osobny Regulamin.
28. Zasady fotografowania i filmowania w Pustelni. Obowiązuje osobny Regulamin.